Přeskočit navigaci

Samostatný stavební technik kontroly řízení kvality

Charakteristika

Samostatný stavební technik kontroly řízení kvality řídí činnosti v komplexním systému řízení jakosti ve stavebnictví.

Činnosti

  • Hodnocení jakosti, plnění přejímacích podmínek, postupů a výstupů.
  • Koordinace řízení kontroly kvality.
  • Příprava stanovisek k jednotlivým fázím přípravy a průběhu procesů výstavby z hlediska zajišťování jakosti projektové dokumentace a staveb.
  • Vedení příslušné dokumentace.
  • Zjišťování příčin neodpovídající kvality a stanovení opatření pro jejich odstranění.
  • Zpracování plánů kontroly řízení kvality dle norem.
  • Zpracování výsledků kontrolních zkoušekkvality.

Nadřízené povolání

Zdravotní omezení

Nejsou definována onemocnění, která by vylučovala výkon povolání.

Přesné posouzení zdravotního stavu s následným doporučením nebo nedoporučením výkonu tohoto povolání je možné pouze po konzultaci s lékařem.

Medián hrubého měsíčního výdělku

Kód a název zaměstnání (podle CZ-ISCO Soukromý sektor Veřejný sektor
3112 - Stavební technici 24 943 28 153
31125 - Stavební technici kontroly kvality, laboranti 30 475 00

Medián představuje prostřední hodnotu ze všech zjištěných hodnot, tj. 50% zaměstnanců má vyšší výdělek než medián a 50% nižší. Pro posouzení výdělkové úrovně je medián obvykle vhodnější než průměr, protože není ovlivněn extrémními hodnotami a přímo říká, jaký výdělek má "prostřední zaměstnanec".

Údaje o měsíčním výdělku se přebírají ze statistického šetření ISPV.V rámci tohoto šetření se zjišťují měsíční výdělky pro jednotlivá zaměstnání podle klasifikace CZ-ISCO. Protože je tatoklasifikace poměrně podrobná, může jednomu povolání odpovídat více zaměstnání.