Přeskočit navigaci

Samostatný stavební technik technolog

Charakteristika

Samostatný stavební technik technolog stanovuje technologické postupy a jejich změny, zajišťuje technologickou přípravu stavební výroby.

Činnosti

  • Řízení technických a technologických zkoušek.
  • Spolupráce při koordinaci a zajišťování technologické přípravy stavební výroby.
  • Stanovování postupů stavební výroby, případně užití výrobních a provozních zařízení, strojů, nástrojů pro stavební výrobu.
  • Určování, zkoušení, případně vyvíjení technologických postupů na stavbách.
  • Vedení příslušné dokumentace.

Nadřízené povolání

Zdravotní omezení

Nejsou definována onemocnění, která by vylučovala výkon povolání.

Přesné posouzení zdravotního stavu s následným doporučením nebo nedoporučením výkonu tohoto povolání je možné pouze po konzultaci s lékařem.

Medián hrubého měsíčního výdělku

Kód a název zaměstnání (podle CZ-ISCO Soukromý sektor Veřejný sektor
3112 - Stavební technici 24 943 28 153
31123 - Stavební technici technologové, normovači 00 00

Medián představuje prostřední hodnotu ze všech zjištěných hodnot, tj. 50% zaměstnanců má vyšší výdělek než medián a 50% nižší. Pro posouzení výdělkové úrovně je medián obvykle vhodnější než průměr, protože není ovlivněn extrémními hodnotami a přímo říká, jaký výdělek má "prostřední zaměstnanec".

Údaje o měsíčním výdělku se přebírají ze statistického šetření ISPV.V rámci tohoto šetření se zjišťují měsíční výdělky pro jednotlivá zaměstnání podle klasifikace CZ-ISCO. Protože je tatoklasifikace poměrně podrobná, může jednomu povolání odpovídat více zaměstnání.