Přeskočit navigaci

Konstruktér svařovaných konstrukcí z termoplastů

Charakteristika

Konstruktér svařovaných konstrukcí z termoplastů navrhuje svařované konstrukce z termoplastů.

Činnosti

 • Navrhování konstrukčních řešení a typů svarových spojů použitých v konstrukci včetně vhodnosti materiálů vzhledem k provozním podmínkám.
 • Plánování životnosti konstrukce vzhledem k podmínkám provozu.
 • Podílení se na řešení výzkumných úkolů v oblasti svařování plastů.
 • Posuzování zbytkové životnosti konstrukcí v provozu vzhledem k její bezpečnosti.
 • Práce na PC s grafickými programy pro projektování.
 • Práce na PC s programy pro výpočty pevností ve 2D a 3D prostoru.
 • Provádění technického dozoru na pracovištích.
 • Stanovování podmínek pro umístnění konstrukce ve stavebním díle.
 • Studium nových poznatků v oboru svařování plastů.
 • Tvorba norem a směrnic pro svařování plastů.
 • Vedení technické dokumentace.
 • Výpočty a řešení plastových konstrukcí

Zdravotní omezení

Nejsou definována onemocnění, která by vylučovala výkon povolání.

Přesné posouzení zdravotního stavu s následným doporučením nebo nedoporučením výkonu tohoto povolání je možné pouze po konzultaci s lékařem.

Medián hrubého měsíčního výdělku

Kód a název zaměstnání (podle CZ-ISCO Soukromý sektor Veřejný sektor
2145 - Chemičtí inženýři a specialisté v příbuzných oborech 40 317 00
21452 - Chemičtí inženýři projektanti, konstruktéři a specialisté v příbuzných oborech 40 428 00

Medián představuje prostřední hodnotu ze všech zjištěných hodnot, tj. 50% zaměstnanců má vyšší výdělek než medián a 50% nižší. Pro posouzení výdělkové úrovně je medián obvykle vhodnější než průměr, protože není ovlivněn extrémními hodnotami a přímo říká, jaký výdělek má "prostřední zaměstnanec".

Údaje o měsíčním výdělku se přebírají ze statistického šetření ISPV.V rámci tohoto šetření se zjišťují měsíční výdělky pro jednotlivá zaměstnání podle klasifikace CZ-ISCO. Protože je tatoklasifikace poměrně podrobná, může jednomu povolání odpovídat více zaměstnání.