Přeskočit navigaci

Technik BOZP

Charakteristika

Technik BOZP spolupracuje se zaměstnavatelem při zajišťování plnění úkolů v oblasti bezpečnosti a ochrany zdraví při práci.

Činnosti

  • Provádění preventivních kontrol BOZP na pracovištích.
  • Shromažďování podkladů pro analýzu rizik.
  • Shromažďování podkladů pro kategorizaci prací.
  • Sledování a dodržování právních předpisů BOZP.
  • Sledování platnosti odborné a zdravotní způsobilosti zaměstnanců.
  • Spolupráce při šetření pracovních úrazů a nemocí z povolání.
  • Spoluúčast při jednáních s kontrolními a inspekčními orgány.
  • Školení osob v oblasti BOZP vyjma vedoucích pracovníků.
  • Zpracovávání a aktualizace dokumentace BOZP kromě analýzy a hodnocení rizik.

Vhodné školní vzdělání pro toto povolání

Zdravotní omezení

Nejsou definována onemocnění, která by vylučovala výkon povolání.

Přesné posouzení zdravotního stavu s následným doporučením nebo nedoporučením výkonu tohoto povolání je možné pouze po konzultaci s lékařem.

Medián hrubého měsíčního výdělku

Kód a název zaměstnání (podle CZ-ISCO Soukromý sektor Veřejný sektor
3119 - Technici v ostatních průmyslových oborech 29 533 26 233
31198 - Technici bezpečnosti práce a ochrany zdraví, racionalizace výroby, ergonomických studií 30 109 24 127

Medián představuje prostřední hodnotu ze všech zjištěných hodnot, tj. 50% zaměstnanců má vyšší výdělek než medián a 50% nižší. Pro posouzení výdělkové úrovně je medián obvykle vhodnější než průměr, protože není ovlivněn extrémními hodnotami a přímo říká, jaký výdělek má "prostřední zaměstnanec".

Údaje o měsíčním výdělku se přebírají ze statistického šetření ISPV.V rámci tohoto šetření se zjišťují měsíční výdělky pro jednotlivá zaměstnání podle klasifikace CZ-ISCO. Protože je tatoklasifikace poměrně podrobná, může jednomu povolání odpovídat více zaměstnání.

Navštívená povolání

Další informace o tomto povolání