Přeskočit navigaci

Polygrafický inženýr péče o základní fondy a investice

Charakteristika

Polygrafický inženýr péče o základní fondy a investice komplexně koordinuje a řídí správu majetku a péči o základní fondy v polygrafické výrobě.

Činnosti

  • Plánování moderních a progresivních technologií pro polygrafickou výrobu.
  • Schvalování ekonomických ukazatelů pro nové investice s vyčíslením jejich efektivnosti.
  • Spravování a evidování polygrafických strojů a zařízení investičního charakteru.
  • Zajišťování externí dodavatelské spolupráce, organizace výběrových řízení pro nové investice polygrafických strojů.
  • Zajišťování správy, oprav a rekonstrukce polygrafických strojů a zařízení, budov a staveb.
  • Zajišťování stavební a projektové dokumentace ke stavebním řízením, příprava a řízení instalace investic.
  • Zpracování a evidence veškeré technické a technologické dokumentace.

Nadřízené povolání

Vhodné školní vzdělání pro toto povolání

Zdravotní omezení

Toto povolání nemohou vykonávat lidé s následujícími obtížemi:
  • Závažné duševní poruchy, těžké poruchy chování.

Přesné posouzení zdravotního stavu s následným doporučením nebo nedoporučením výkonu tohoto povolání je možné pouze po konzultaci s lékařem.

Medián hrubého měsíčního výdělku

Kód a název zaměstnání (podle CZ-ISCO Soukromý sektor Veřejný sektor
2149 - Specialisté v oblasti techniky v ostatních oborech 35 577 32 377
21496 - Inženýři přístrojů, strojů a zařízení v ostatních oborech 00 00

Medián představuje prostřední hodnotu ze všech zjištěných hodnot, tj. 50% zaměstnanců má vyšší výdělek než medián a 50% nižší. Pro posouzení výdělkové úrovně je medián obvykle vhodnější než průměr, protože není ovlivněn extrémními hodnotami a přímo říká, jaký výdělek má "prostřední zaměstnanec".

Údaje o měsíčním výdělku se přebírají ze statistického šetření ISPV.V rámci tohoto šetření se zjišťují měsíční výdělky pro jednotlivá zaměstnání podle klasifikace CZ-ISCO. Protože je tatoklasifikace poměrně podrobná, může jednomu povolání odpovídat více zaměstnání.