Přeskočit navigaci

Samostatný polygrafický technik technické údržby a investic

Charakteristika

Samostatný polygrafický technik technické údržby a investic plánuje obnovu a údržbu polygrafické výrobní techniky a souvisejících zařízení.

Činnosti

  • Plánování obnovy a údržby výrobních kapacit v polygrafické výrobě.
  • Vedení příslušné technické a technologické dokumentace.
  • Vypracování ekonomických ukazatelů pro nové investice s vyčíslením jejich efektivnosti.
  • Zabezpečování školení zaměstnanců pro obsluhu strojů a školení k oprávnění ke speciálním činnostem.
  • Zajišťování nákupu náhradních dílů pro polygrafické stroje a zařízení.
  • Zajišťování pravidelných servisních prohlídek, oprav a údržby hmotného investičního majetku.
  • Zajišťování přípravy a instalace investic.

Nadřízené povolání

Vhodné školní vzdělání pro toto povolání

Zdravotní omezení

Nejsou definována onemocnění, která by vylučovala výkon povolání.

Přesné posouzení zdravotního stavu s následným doporučením nebo nedoporučením výkonu tohoto povolání je možné pouze po konzultaci s lékařem.

Medián hrubého měsíčního výdělku

Kód a název zaměstnání (podle CZ-ISCO Soukromý sektor Veřejný sektor
3119 - Technici v ostatních průmyslových oborech 29 533 26 233
31196 - Technici přístrojů, strojů a zařízení v ostatních průmyslových oborech 30 733 24 646

Medián představuje prostřední hodnotu ze všech zjištěných hodnot, tj. 50% zaměstnanců má vyšší výdělek než medián a 50% nižší. Pro posouzení výdělkové úrovně je medián obvykle vhodnější než průměr, protože není ovlivněn extrémními hodnotami a přímo říká, jaký výdělek má "prostřední zaměstnanec".

Údaje o měsíčním výdělku se přebírají ze statistického šetření ISPV.V rámci tohoto šetření se zjišťují měsíční výdělky pro jednotlivá zaměstnání podle klasifikace CZ-ISCO. Protože je tatoklasifikace poměrně podrobná, může jednomu povolání odpovídat více zaměstnání.