Přeskočit navigaci

Vodárenský technik vodovodních sítí

Charakteristika

Vodárenský technik vodovodních sítí zajišťuje výstavbu, provoz a údržbu vodovodních sítí.

Činnosti

 • Provádění dohledu nad provozuschopností vodovodů.
 • Příprava podkladů pro fakturaci vodného a stočného.
 • Řízení prací při budování a likvidaci vodovodních přípojek.
 • Spolupráce při vyznačování vedení vodovodních sítí do mapové dokumentace a geografického informačního systému.
 • Spolupráce s pracovní skupinou pro vyhledávání poruch na vodovodní síti.
 • Vedení provozní a technické dokumentace.
 • Zajišťování odstraňování havárií, poruch a úniků vody na vodovodech.
 • Zajišťování oprav na vodovodních sítích a příslušných zařízeních.
 • Zajišťování provozu a údržby na vodovodních sítích.

Nadřízené povolání

Vhodné školní vzdělání pro toto povolání

Zdravotní omezení

Toto povolání nemohou vykonávat lidé s následujícími obtížemi:
 • Chronická, prognosticky závažná orgánová onemocnění podle toxikologických vlastností látek.
 • Prognosticky závažné imunodeficitní stavy.
 • Prokázaná přecitlivělost na chemické látky pracovního prostředí.
 • Záchvatovité a kolapsové stavy.

Přesné posouzení zdravotního stavu s následným doporučením nebo nedoporučením výkonu tohoto povolání je možné pouze po konzultaci s lékařem.

Medián hrubého měsíčního výdělku

Kód a název zaměstnání (podle CZ-ISCO Soukromý sektor Veřejný sektor
3112 - Stavební technici 24 943 28 153
31166 - Chemičtí technici přístrojů, strojů a zařízení a pracovníci v příbuzných oborech 31 669 00

Medián představuje prostřední hodnotu ze všech zjištěných hodnot, tj. 50% zaměstnanců má vyšší výdělek než medián a 50% nižší. Pro posouzení výdělkové úrovně je medián obvykle vhodnější než průměr, protože není ovlivněn extrémními hodnotami a přímo říká, jaký výdělek má "prostřední zaměstnanec".

Údaje o měsíčním výdělku se přebírají ze statistického šetření ISPV.V rámci tohoto šetření se zjišťují měsíční výdělky pro jednotlivá zaměstnání podle klasifikace CZ-ISCO. Protože je tatoklasifikace poměrně podrobná, může jednomu povolání odpovídat více zaměstnání.