Přeskočit navigaci

Pomocný pracovník ve vodním hospodářství

Charakteristika

Pomocný pracovník ve vodním hospodářství provádí pomocné, přípravné, obslužné a manipulační práce při údržbě vodních toků, vodních děl a vodárenských zařízení.

Činnosti

  • Čistící a úklidové práce na vodních tocích a vodních dílech a vodárenských zařízení.
  • Obsluha jednoduchých strojů a zařízení.
  • Odstraňování havárií na vodních tocích, vodních dílech a vodárenských zařízení.
  • Pomocné práce při údržbě vodních toků, vodních děl a vodárenských zařízení.
  • Provádění jednoduchých přípravných a dokončovacích stavebních prací.

Další informace o vhodném školním vzdělání, zdravotních a pracovních podmínkách a o měsíční mzdě se dozvíte u jednotlivých typových pozic zařazených do tohoto povolání.

Podřízená povolaní (typové pozice)

Zdravotní omezení

Nejsou definována onemocnění, která by vylučovala výkon povolání.

Přesné posouzení zdravotního stavu s následným doporučením nebo nedoporučením výkonu tohoto povolání je možné pouze po konzultaci s lékařem.

Medián hrubého měsíčního výdělku

Pro toto povolání nejsou dostupná data o měsíčním výdělku.