Přeskočit navigaci

Opravář obuvi a kožedělného zboží

Charakteristika

Opravář obuvi a koženého zboží vykonává odborné práce při opravách obuvi a kožedělného zboží.

Činnosti

 • Kalkulace ceny.
 • Komunikace se zákazníkem.
 • Obsluha, údržba a ošetřování obuvnických strojů.
 • Odborný příjem oprav.
 • Ošetření, upravení a zlepšení vzhledu opraveného výrobku.
 • Práce s ručním nářadím.
 • Provádění odborných oprav.
 • Příprava materiálů.
 • Stanovení postupu a technologie opravy.
 • Výdej oprav.
 • Výměna poškozených částí.

Nadřízené povolání

Vhodné školní vzdělání pro toto povolání

Vhodné školní vzdělání pro toto povolání nebylo zatím definováno.

Zdravotní omezení

Nejsou definována onemocnění, která by vylučovala výkon povolání.

Přesné posouzení zdravotního stavu s následným doporučením nebo nedoporučením výkonu tohoto povolání je možné pouze po konzultaci s lékařem.

Medián hrubého měsíčního výdělku

Kód a název zaměstnání (podle CZ-ISCO Soukromý sektor Veřejný sektor
75361 - Výrobci a opraváři obuvi 00 00

Medián představuje prostřední hodnotu ze všech zjištěných hodnot, tj. 50% zaměstnanců má vyšší výdělek než medián a 50% nižší. Pro posouzení výdělkové úrovně je medián obvykle vhodnější než průměr, protože není ovlivněn extrémními hodnotami a přímo říká, jaký výdělek má "prostřední zaměstnanec".

Údaje o měsíčním výdělku se přebírají ze statistického šetření ISPV.V rámci tohoto šetření se zjišťují měsíční výdělky pro jednotlivá zaměstnání podle klasifikace CZ-ISCO. Protože je tatoklasifikace poměrně podrobná, může jednomu povolání odpovídat více zaměstnání.