Přeskočit navigaci

Samostatný kožařský technik nákupčí

Charakteristika

Samostatný kožařský technik nákupčí koordinuje a zabezpečuje nákup a pořizování všech vstupních surovin, komponent a polotovarů pro výrobu a provoz podniku.

Činnosti

  • Obchodní vyjednávání.
  • Odesílání objednávek dodavatelům a kontrola správnosti jejich plnění ze strany dodavatelů, včetně logistiky dodávek.
  • Porovnávání aktuálních cen surovin, komponentů a polotovarů na světových trzích.
  • Pořizování výrobního zařízení pro výrobu ve spolupráci s jinými odděleními.
  • Příprava technické dokumentace pro výrobu.
  • Vyhledávání nových potencionálních dodavatelů.
  • Zajišťování správného skladování a inventarizaci všech surovin, komponent a polotovarů před i po výrobě.
  • Zajišťování výpočtu spotřeb jednotlivých komponent na základě objednávek pro výrobu a požadovaných výrobních termínů.
  • Zajišťování vzorků a cenové nabídky jednotlivých dodavatelů.

Nadřízené povolání

Vhodné školní vzdělání pro toto povolání

Zdravotní omezení

Nejsou definována onemocnění, která by vylučovala výkon povolání.

Přesné posouzení zdravotního stavu s následným doporučením nebo nedoporučením výkonu tohoto povolání je možné pouze po konzultaci s lékařem.

Medián hrubého měsíčního výdělku

Kód a název zaměstnání (podle CZ-ISCO Soukromý sektor Veřejný sektor
3323 - Nákupčí 28 620 24 217
33230 - Nákupčí 00 00

Medián představuje prostřední hodnotu ze všech zjištěných hodnot, tj. 50% zaměstnanců má vyšší výdělek než medián a 50% nižší. Pro posouzení výdělkové úrovně je medián obvykle vhodnější než průměr, protože není ovlivněn extrémními hodnotami a přímo říká, jaký výdělek má "prostřední zaměstnanec".

Údaje o měsíčním výdělku se přebírají ze statistického šetření ISPV.V rámci tohoto šetření se zjišťují měsíční výdělky pro jednotlivá zaměstnání podle klasifikace CZ-ISCO. Protože je tatoklasifikace poměrně podrobná, může jednomu povolání odpovídat více zaměstnání.