Přeskočit navigaci

Kožařský specialista pro zdravotní a ortopedickou obuv

Charakteristika

Kožařský specialista pro zdravotní a ortopedickou obuv navrhuje nová konstrukční řešení a nové modely a vzory zdravotní a ortopedické obuvi.

Činnosti

  • Koordinace procesu ověřování nových technologických prvků, materiálů apod.
  • Řešení úkolů modernizace výrobního a provozního zařízení vzhledem k novým poznatkům ke konstrukci sériově nebo individuálně zhotovované zdravotní a ortopedické obuvi.
  • Řízení skupiny modelářů při navrhování a úpravě modelů a vzorů zdravotní a ortopedické obuvi.
  • Vedení příslušné výrobní, technické a další zákonem stanovené dokumentace ke zdravotní a ortopedické obuvi.

Nadřízené povolání

Zdravotní omezení

Nejsou definována onemocnění, která by vylučovala výkon povolání.

Přesné posouzení zdravotního stavu s následným doporučením nebo nedoporučením výkonu tohoto povolání je možné pouze po konzultaci s lékařem.

Medián hrubého měsíčního výdělku

Kód a název zaměstnání (podle CZ-ISCO Soukromý sektor Veřejný sektor
2149 - Specialisté v oblasti techniky v ostatních oborech 35 577 32 377
21492 - Inženýři projektanti, konstruktéři v ostatních oborech 00 00

Medián představuje prostřední hodnotu ze všech zjištěných hodnot, tj. 50% zaměstnanců má vyšší výdělek než medián a 50% nižší. Pro posouzení výdělkové úrovně je medián obvykle vhodnější než průměr, protože není ovlivněn extrémními hodnotami a přímo říká, jaký výdělek má "prostřední zaměstnanec".

Údaje o měsíčním výdělku se přebírají ze statistického šetření ISPV.V rámci tohoto šetření se zjišťují měsíční výdělky pro jednotlivá zaměstnání podle klasifikace CZ-ISCO. Protože je tatoklasifikace poměrně podrobná, může jednomu povolání odpovídat více zaměstnání.