Přeskočit navigaci

Kožařský specialista nákupčí a zbožíznalec

Charakteristika

Kožařský specialista nákupčí a zbožíznalec zajišťuje nákup surovin, materiálů a komponentů v kožedělné výrobě a posuzuje kvalitativní parametry polotovarů při nákupu.

Činnosti

  • Posuzování druhu materiálu a kvality podešví, ztužovacích dílců, šicích nití, lepidel, zdrhovadel, kování, stélek obuvi a hotových svršků obuvi.
  • Sledování a aplikace evropských směrnic pro kožedělnou výrobu, zejména hygienických směrnic pro materiály.
  • Sledování módních trendů v materiálech.
  • Vedení příslušné dokumentace k používaným obuvnickým nebo galanterním materiálům.
  • Zajišťování nákupu usní, textilií, záměnných materiálů pro svrškové i spodkové dílce obuvi.

Nadřízené povolání

Zdravotní omezení

Nejsou definována onemocnění, která by vylučovala výkon povolání.

Přesné posouzení zdravotního stavu s následným doporučením nebo nedoporučením výkonu tohoto povolání je možné pouze po konzultaci s lékařem.

Medián hrubého měsíčního výdělku

Kód a název zaměstnání (podle CZ-ISCO Soukromý sektor Veřejný sektor
33230 - Nákupčí 00 00
24336 - Specialisté v oblasti prodeje a nákupu textilních a kožedělných produktů 00 00

Medián představuje prostřední hodnotu ze všech zjištěných hodnot, tj. 50% zaměstnanců má vyšší výdělek než medián a 50% nižší. Pro posouzení výdělkové úrovně je medián obvykle vhodnější než průměr, protože není ovlivněn extrémními hodnotami a přímo říká, jaký výdělek má "prostřední zaměstnanec".

Údaje o měsíčním výdělku se přebírají ze statistického šetření ISPV.V rámci tohoto šetření se zjišťují měsíční výdělky pro jednotlivá zaměstnání podle klasifikace CZ-ISCO. Protože je tatoklasifikace poměrně podrobná, může jednomu povolání odpovídat více zaměstnání.