Přeskočit navigaci

Dělník v oděvní výrobě

Charakteristika

Dělník v oděvní výrobě vykonává pomocné práce při zhotovování oděvních výrobků.

Činnosti

  • Manipulace s drobnou přípravou pro oděvní výrobu (knoflíky, spony, přezky, nitě apod.).
  • Manipulace s hotovými oděvními výrobky.
  • Manipulace s textilními materiály, příprava textilních materiálů pro střihárenský proces.
  • Uspořádání pracoviště a příprava příslušných materiálů, strojů a zařízení pro danou pracovní činnost.
  • Zabezpečování jednoduchých operací při zhotovování oděvního výrobku.

Nadřízené povolání

Vhodné školní vzdělání pro toto povolání

Zdravotní omezení

Nejsou definována onemocnění, která by vylučovala výkon povolání.

Přesné posouzení zdravotního stavu s následným doporučením nebo nedoporučením výkonu tohoto povolání je možné pouze po konzultaci s lékařem.

Medián hrubého měsíčního výdělku

Kód a název zaměstnání (podle CZ-ISCO Soukromý sektor Veřejný sektor
9329 - Ostatní pomocní pracovníci ve výrobě 17 051 15 374
93291 - Manipulační dělníci ve výrobě 18 746 13 726

Medián představuje prostřední hodnotu ze všech zjištěných hodnot, tj. 50% zaměstnanců má vyšší výdělek než medián a 50% nižší. Pro posouzení výdělkové úrovně je medián obvykle vhodnější než průměr, protože není ovlivněn extrémními hodnotami a přímo říká, jaký výdělek má "prostřední zaměstnanec".

Údaje o měsíčním výdělku se přebírají ze statistického šetření ISPV.V rámci tohoto šetření se zjišťují měsíční výdělky pro jednotlivá zaměstnání podle klasifikace CZ-ISCO. Protože je tatoklasifikace poměrně podrobná, může jednomu povolání odpovídat více zaměstnání.

Navštívená povolání