Přeskočit navigaci

Dělník v textilní a oděvní výrobě

Charakteristika

Dělník v textilní a oděvní výrobě provádí pomocné, přípravné, obslužné a manipulační práce v textilní a oděvní výrobě.

Činnosti

  • Manipulace s drobnou přípravou pro výrobu.
  • Manipulace s hotovými výrobky.
  • Manipulace s textilními materiály, příprava textilních materiálů pro střihárenský proces.
  • Obsluha dílčích částí poloautomatických zpracovatelských strojů nebo zařízení v textilních provozech.
  • Obsluha jednoduchých strojů a zřízení.
  • Spolupráce při obsluze strojů a aparaturních zařízení v textilních a oděvních provozech podle příkazů předáka.
  • Uspořádání pracoviště a příprava příslušných materiálů, strojů a zařízení pro danou pracovní činnost.
  • Výkon ručních a strojně ručních prací v textilních a oděvních provozech.
  • Zabezpečování jednoduchých operací při zhotovování výrobku.

Další informace o vhodném školním vzdělání, zdravotních a pracovních podmínkách a o měsíční mzdě se dozvíte u jednotlivých typových pozic zařazených do tohoto povolání.

Podřízená povolaní (typové pozice)

Zdravotní omezení

Nejsou definována onemocnění, která by vylučovala výkon povolání.

Přesné posouzení zdravotního stavu s následným doporučením nebo nedoporučením výkonu tohoto povolání je možné pouze po konzultaci s lékařem.

Medián hrubého měsíčního výdělku

Pro toto povolání nejsou dostupná data o měsíčním výdělku.