Přeskočit navigaci

Pracovník prádelen

Charakteristika

Pracovník prádelen provádí praní textilního prádla, oděvů a jiných výrobků určených pro tento druh zpracování.

Činnosti

 • Jednání se zákazníkem o termínu, ceně a kvalitě požadované služby malé prádelny.
 • Obsluha a údržba technologického zařízení při praní zakázek v manuálním nebo automatickém provozu.
 • Obsluha elektronických registračních a značkovacích zařízení.
 • Odstraňování skvrn před praním a po vyprání (detašování).
 • Odvodňování prádla, oděvů a jiných výrobků.
 • Provádění drobných oprav a úprav prádla, oděvů a jiných výrobků.
 • Provádění prací při dodržování hygienických a bezpečnostních úkonů a předpisů v provozu prádelny.
 • Příjem a značení prádla, oděvů a jiných výrobků na praní.
 • Rozvoz zakázek k zákazníkovi, vyúčtování se zákazníkem.
 • Skládání prádla, oděvů a jiných výrobků.
 • Sušení a rozvolňování prádla, oděvů a jiných výrobků.
 • Svoz znečištěných zakázek pro malou prádelnu ze sběrných míst, provádění hygienicko-sanitačního zajištění vozidel a přepravních kontejnerů.
 • Třídění a vážení zakázek podle sortimentního zařazení zakázky, druhu materiálu, stupně zašpinění, stálosti vybarvení a příslušnosti k zákazníkovi.
 • Třídění, kompletace a balení zakázek k expedici.
 • Vedení příslušné evidence a záznamů.
 • Volba technologického postupu praní prádla, oděvů a jiných výrobků procesem ručního praní, ve wash-extraktorech nebo kontinuálních pracích strojích (linkách).
 • Vstupní, mezioperační a výstupní kontrola praní, žehlení, mandlování a skládání prádla, oděvů a jiných výrobků.
 • Žehlení, mandlování a tvarování prádla, oděvů a jiných výrobků a obsluha příslušného technologického zařízení.

Nadřízené povolání

Vhodné školní vzdělání pro toto povolání

Vhodné školní vzdělání pro toto povolání nebylo zatím definováno.

Zdravotní omezení

Toto povolání nemohou vykonávat lidé s následujícími obtížemi:
 • Astma bronchiale či jiná prognosticky závažná alergická onemocnění.
 • Těžká, prognosticky závažná onemocnění oběhové soustavy.

Přesné posouzení zdravotního stavu s následným doporučením nebo nedoporučením výkonu tohoto povolání je možné pouze po konzultaci s lékařem.

Medián hrubého měsíčního výdělku

Kód a název zaměstnání (podle CZ-ISCO Soukromý sektor Veřejný sektor
8157 - Obsluha strojů v prádelnách a čistírnách 00 14 723
81570 - Obsluha strojů v prádelnách a čistírnách 00 00

Medián představuje prostřední hodnotu ze všech zjištěných hodnot, tj. 50% zaměstnanců má vyšší výdělek než medián a 50% nižší. Pro posouzení výdělkové úrovně je medián obvykle vhodnější než průměr, protože není ovlivněn extrémními hodnotami a přímo říká, jaký výdělek má "prostřední zaměstnanec".

Údaje o měsíčním výdělku se přebírají ze statistického šetření ISPV.V rámci tohoto šetření se zjišťují měsíční výdělky pro jednotlivá zaměstnání podle klasifikace CZ-ISCO. Protože je tatoklasifikace poměrně podrobná, může jednomu povolání odpovídat více zaměstnání.

Navštívená povolání

Další informace o tomto povolání