Přeskočit navigaci

Pracovník prádelen a čistíren

Charakteristika

Pracovník prádelen a čistíren provádí praní textilního prádla, oděvů a jiných příbuzných výrobků nebo čištění oděvů a jiných výrobků vyrobených z textilu, usní a kožešin.

Činnosti

 • Dokončovací práce a barvení po vyčištění usní a kožešin.
 • Jednání se zákazníkem o termínu a kvalitě požadované služby.
 • Obsluha a údržba technologického zařízení při praní a čištění zakázek v manuálním nebo automatickém provozu.
 • Obsluha elektronických registračních a značkovacích zařízení.
 • Odstraňování skvrn před a po praní a čištění (detašování).
 • Odvodňování, sušení, rozvolňování prádla, oděvů a jiných výrobků.
 • Provádění drobných oprav a úprav prádla, oděvů a jiných výrobků.
 • Provádění prací při dodržování hygienických a bezpečnostních úkonů a předpisů pro provoz prádelny nebo čistírny oděvů.
 • Příjem a značení prádla, oděvů a jiných výrobků na praní a čištění.
 • Rozvoz zakázek k zákazníkovi, vyúčtování se zákazníkem.
 • Skládání prádla, oděvů a jiných výrobků určených pro tento druh ošetřování.
 • Svoz znečištěných zakázek ze sběrných míst, provádění hygienicko-sanitačního zajištění vozidel a přepravních kontejnerů.
 • Třídění a vážení zakázek podle sortimentního zařazení zakázky, druhu materiálu, stupně zašpinění, stálosti vybarvení a příslušnosti k zákazníkovi.
 • Třídění, kompletace a balení zakázek k expedici.
 • Vedení příslušné evidence a záznamů.
 • Volba technologického postupu praní prádla, oděvů a jiných výrobků nebo technologického postupu chemického nebo mokrého čištění oděvů a jiných výrobků.
 • Vstupní, mezioperační a výstupní kontrola praní, čištění, žehlení a mandlování prádla, oděvů a jiných výrobků.
 • Žehlení tvarového a rovného prádla a oděvů a jiných výrobků a obsluha příslušných technologických zařízení.

Další informace o vhodném školním vzdělání, zdravotních a pracovních podmínkách a o měsíční mzdě se dozvíte u jednotlivých typových pozic zařazených do tohoto povolání.

Podřízená povolaní (typové pozice)

Zdravotní omezení

Nejsou definována onemocnění, která by vylučovala výkon povolání.

Přesné posouzení zdravotního stavu s následným doporučením nebo nedoporučením výkonu tohoto povolání je možné pouze po konzultaci s lékařem.

Medián hrubého měsíčního výdělku

Pro toto povolání nejsou dostupná data o měsíčním výdělku.