Přeskočit navigaci

Krejčí

Charakteristika

Krejčí zhotovuje všechny druhy oděvních výrobků z různých textilních materiálů, kožešin a usní.

Činnosti

 • Běžné seřizování strojů, výměna nití, jehel a příslušenství. Kontrola správné funkce strojů.
 • Braní míry individuálním zákazníkům, poskytování rad ve vhodnosti oděvů nebo jiných výrobků.
 • Dohotovování, zdobení, tvarování a další úpravy konečného vzhledu výrobků.
 • Kontrola švů, opravy chyb v šití, zjišťování materiálových a mechanických vad.
 • Měření, kreslení a stříhání či jiné oddělování dílů a částí výrobku (řezání, vysekávání). Označování a kontrola dílů a součástí.
 • Mezioperační a konečné žehlení, zažehlování a rozžehlování, tepelné tvarování zhotovovaných výrobků.
 • Péče o stroje a zařízení a jejich běžná údržba.
 • Šití a sešívání výrobků na základních i na speciálních šicích strojích.
 • Určování a stanovení spotřeby materiálu, tvorba střihových (nářezových) plánů s ohledem na optimální využití, pokládání a vrstvení textilií a dalších materiálů ve vhodných délkách.
 • Uspořádání pracoviště a příprava příslušných materiálů, strojů a zařízení pro danou výrobu.
 • Zaznamenávání údajů o pracovních postupech a výsledcích práce.
 • Zkoušení rozpracovaných oděvů a jejich přizpůsobování postavě zákazníka a požadavkům návrháře.

Nadřízené povolání

Vhodné školní vzdělání pro toto povolání

Zdravotní omezení

Nejsou definována onemocnění, která by vylučovala výkon povolání.

Přesné posouzení zdravotního stavu s následným doporučením nebo nedoporučením výkonu tohoto povolání je možné pouze po konzultaci s lékařem.

Medián hrubého měsíčního výdělku

Kód a název zaměstnání (podle CZ-ISCO Soukromý sektor Veřejný sektor
7531 - Krejčí, kožešníci a kloboučníci 00 18 235
75311 - Krejčí 00 18 222

Medián představuje prostřední hodnotu ze všech zjištěných hodnot, tj. 50% zaměstnanců má vyšší výdělek než medián a 50% nižší. Pro posouzení výdělkové úrovně je medián obvykle vhodnější než průměr, protože není ovlivněn extrémními hodnotami a přímo říká, jaký výdělek má "prostřední zaměstnanec".

Údaje o měsíčním výdělku se přebírají ze statistického šetření ISPV.V rámci tohoto šetření se zjišťují měsíční výdělky pro jednotlivá zaměstnání podle klasifikace CZ-ISCO. Protože je tatoklasifikace poměrně podrobná, může jednomu povolání odpovídat více zaměstnání.

Navštívená povolání

Další informace o tomto povolání