Přeskočit navigaci

Krejčí

Charakteristika

Krejčí zhotovuje všechny druhy oděvních výrobků z různých textilních materiálů, kožešin a usní.

Činnosti

 • Běžné seřizování strojů, výměna nití, jehel a příslušenství. Kontrola správné funkce strojů.
 • Braní míry individuálním zákazníkům, poskytování rad ve vhodnosti oděvů nebo jiných výrobků.
 • Dohotovování, zdobení, tvarování a další úpravy konečného vzhledu výrobků.
 • Kontrola švů, opravy chyb v šití, zjišťování materiálových a mechanických vad.
 • Měření, kreslení a stříhání či jiné oddělování dílů a částí výrobku (řezání, vysekávání). Označování a kontrola dílů a součástí.
 • Mezioperační a konečné žehlení, zažehlování a rozžehlování, tepelné tvarování zhotovovaných výrobků.
 • Péče o stroje a zařízení a jejich běžná údržba.
 • Šití a sešívání výrobků na základních i na speciálních šicích strojích.
 • Určování a stanovení spotřeby materiálu, tvorba střihových (nářezových) plánů s ohledem na optimální využití, pokládání a vrstvení textilií a dalších materiálů ve vhodných délkách.
 • Uspořádání pracoviště a příprava příslušných materiálů, strojů a zařízení pro danou výrobu.
 • Zaznamenávání údajů o pracovních postupech a výsledcích práce.
 • Zkoušení rozpracovaných oděvů a jejich přizpůsobování postavě zákazníka a požadavkům návrháře.

Nadřízené povolání

Vhodné školní vzdělání pro toto povolání

Zdravotní omezení

Nejsou definována onemocnění, která by vylučovala výkon povolání.

Přesné posouzení zdravotního stavu s následným doporučením nebo nedoporučením výkonu tohoto povolání je možné pouze po konzultaci s lékařem.

Medián hrubého měsíčního výdělku

Correction warning: Write permissions are required on the defined temp directory for the chart image file to be created. To enable you to view the chart this has defaulted to streaming which has a high performance cost over the file based system. Please resolve your permissions issue for this warning to be removed. For more information, please see this kb: http://dotnetcharting.com/kb/article.aspx?id=10018
Kód a název zaměstnání (podle CZ-ISCO Soukromý sektor Veřejný sektor
7531 - Krejčí, kožešníci a kloboučníci 00 18 235
75311 - Krejčí 00 18 222

Medián představuje prostřední hodnotu ze všech zjištěných hodnot, tj. 50% zaměstnanců má vyšší výdělek než medián a 50% nižší. Pro posouzení výdělkové úrovně je medián obvykle vhodnější než průměr, protože není ovlivněn extrémními hodnotami a přímo říká, jaký výdělek má "prostřední zaměstnanec".

Údaje o měsíčním výdělku se přebírají ze statistického šetření ISPV.V rámci tohoto šetření se zjišťují měsíční výdělky pro jednotlivá zaměstnání podle klasifikace CZ-ISCO. Protože je tatoklasifikace poměrně podrobná, může jednomu povolání odpovídat více zaměstnání.

Navštívená povolání

Další informace o tomto povolání