Přeskočit navigaci

Technik provozu pronájmu prádla

Charakteristika

Technik provozu pronájmu prádla provádí operativní řízení a komplexní dohled nad provozem pronájmu prádla, oděvů nebo jiných výrobků.

Činnosti

 • Komunikace s provozem prádelny a návrh vhodného postupu údržby pronajímaných výrobků.
 • Návrh a zajištění identifikačního systému pronajímaných výrobků.
 • Návrh životnosti pronajímaných výrobků.
 • Řízení a organizace bezchybného chodu logistiky provozu pronájmu prádla, oděvů nebo jiných výrobků.
 • Řízení a organizace sběrných míst pronajímaných výrobků a dohled nad hygienicko-sanitačním zajištěním vozidel a přepravních kontejnerů.
 • Řízení a organizace toku pronajímaných výrobků v rámci jeho údržby.
 • Spolupráce při návrhu ceny za pronájem prádla, oděvů nebo jiných výrobků.
 • Spolupráce při obchodním jednání s výrobci prádla, oděvů a jiných výrobků a výběr vhodného zboží pro pronájem.
 • Spolupráce při obchodním jednání se zákazníkem pronájmu prádla, oděvů nebo jiných výrobků.
 • Spolupráce při přípravě podkladů pro zpracování smlouvy o pronájmu se zákazníkem.
 • Zjišťování potřeb zákazníka a vypracování nabídky vhodného prádla a oděvů pro zákazníka s přihlédnutím ke správné volbě materiálu, sortimentního zařazení a životnosti výrobku.
 • Zpracování záznamů, účetních dokladů a komunikace s finanční účtárnou společnosti.

Nadřízené povolání

Vhodné školní vzdělání pro toto povolání

Vhodné školní vzdělání pro toto povolání nebylo zatím definováno.

Zdravotní omezení

Nejsou definována onemocnění, která by vylučovala výkon povolání.

Přesné posouzení zdravotního stavu s následným doporučením nebo nedoporučením výkonu tohoto povolání je možné pouze po konzultaci s lékařem.

Medián hrubého měsíčního výdělku

Kód a název zaměstnání (podle CZ-ISCO Soukromý sektor Veřejný sektor
3122 - Mistři a příbuzní pracovníci ve výrobě (kromě hutní výroby a slévárenství) 32 029 28 363
31226 - Mistři a příbuzní pracovníci v textilní a kožedělné výrobě a v obuvnictví 28 472 00

Medián představuje prostřední hodnotu ze všech zjištěných hodnot, tj. 50% zaměstnanců má vyšší výdělek než medián a 50% nižší. Pro posouzení výdělkové úrovně je medián obvykle vhodnější než průměr, protože není ovlivněn extrémními hodnotami a přímo říká, jaký výdělek má "prostřední zaměstnanec".

Údaje o měsíčním výdělku se přebírají ze statistického šetření ISPV.V rámci tohoto šetření se zjišťují měsíční výdělky pro jednotlivá zaměstnání podle klasifikace CZ-ISCO. Protože je tatoklasifikace poměrně podrobná, může jednomu povolání odpovídat více zaměstnání.