Přeskočit navigaci

Manažer prádelen a čistíren

Charakteristika

Manažer prádelen a čistíren řídí, organizuje a plánuje chod prádelny, provozu pronájmu prádla nebo čistírny oděvů a vede významná obchodní jednání se zákazníky a dodavateli.

Činnosti

 • Hodnocení zaměstnanců v závislosti na dosažených výsledcích, realizace odměňování podle platných vnitropodnikových směrnic.
 • Komplexní zajišťování správného vedení veškeré potřebné dokumentace včetně účetních dokumentů.
 • Kontrola a evidence svěřeného majetku a finančních prostředků.
 • Koordinace činnosti prádelny a čistírny s jinými úseky společnosti.
 • Organizace a motivace zaměstnanců při jejich personálním rozvoji a zvyšování kvalifikace.
 • Řízení a koordinace investičních akcí v úseku prádelny, provozu pronájmu prádla a čistírny.
 • Řízení a koordinace mzdové a finanční účtárny společnosti v úseku prádelny, provozu pronájmu prádla a čistírny oděvů a jiných výrobků.
 • Řízení a koordinace plánů oprav a údržby strojního a jiného technologického vybavení prádelny a čistírny.
 • Řízení a organizace práce mistrů ve všech úsecích prádelny a čistírny.
 • Sestavování krátkodobých, střednědobých a dlouhodobých strategických plánů prádelny, provozu pronájmu prádla a čistírny.
 • Vyhodnocování plnění úkolů při výkonu služby praní a čištění zakázek.
 • Vytváření systémových opatření při spotřebě práce, materiálu, energie a surovin.
 • Zajišťování podmínek pro plnění všech zákonných požadavků týkajících se provozu prádelny a čistírny v návaznosti na příslušné normy, potřebné akreditace a vyhlášky.
 • Zajišťování podmínek pro plnění zásad bezpečnosti a ochrany zdraví při práci, protipožární ochrany, ochrany životního prostředí.

Další informace o vhodném školním vzdělání, zdravotních a pracovních podmínkách a o měsíční mzdě se dozvíte u jednotlivých typových pozic zařazených do tohoto povolání.

Podřízená povolaní (typové pozice)

Zdravotní omezení

Nejsou definována onemocnění, která by vylučovala výkon povolání.

Přesné posouzení zdravotního stavu s následným doporučením nebo nedoporučením výkonu tohoto povolání je možné pouze po konzultaci s lékařem.

Medián hrubého měsíčního výdělku

Pro toto povolání nejsou dostupná data o měsíčním výdělku.

Navštívená povolání