Přeskočit navigaci

Pracovník jakosti v textilní výrobě

Charakteristika

Pracovník jakosti v textilní výrobě zajišťuje a v případě potřeby organizuje procesy popsané v systému řízení jakosti.

Činnosti

  • Podíl na řízení jakosti, normalizace, metrologie a zkušebnictví.
  • Spolupráce na udržování systému řízení jakosti.
  • Vedení příslušné technické dokumentace.
  • Vypracovávání kvalitativních posudků a hodnocení.
  • Zajišťování aktualizace technických norem a normativů.
  • Zajišťování požadované kvalitativní úrovně vstupů, výrobních procesů a výstupů.

Nadřízené povolání

Vhodné školní vzdělání pro toto povolání

Vhodné školní vzdělání pro toto povolání nebylo zatím definováno.

Zdravotní omezení

Toto povolání nemohou vykonávat lidé s následujícími obtížemi:
  • Astma bronchiale či jiná prognosticky závažná alergická onemocnění.
  • Prokázaná přecitlivělost na chemické látky pracovního prostředí.

Přesné posouzení zdravotního stavu s následným doporučením nebo nedoporučením výkonu tohoto povolání je možné pouze po konzultaci s lékařem.

Medián hrubého měsíčního výdělku

Kód a název zaměstnání (podle CZ-ISCO Soukromý sektor Veřejný sektor
7543 - Kvalitáři a testovači výrobků, laboranti (kromě potravin a nápojů) 23 715 00
75430 - Kvalitáři a testovači výrobků, laboranti (kromě potravin a nápojů) 00 00

Medián představuje prostřední hodnotu ze všech zjištěných hodnot, tj. 50% zaměstnanců má vyšší výdělek než medián a 50% nižší. Pro posouzení výdělkové úrovně je medián obvykle vhodnější než průměr, protože není ovlivněn extrémními hodnotami a přímo říká, jaký výdělek má "prostřední zaměstnanec".

Údaje o měsíčním výdělku se přebírají ze statistického šetření ISPV.V rámci tohoto šetření se zjišťují měsíční výdělky pro jednotlivá zaměstnání podle klasifikace CZ-ISCO. Protože je tatoklasifikace poměrně podrobná, může jednomu povolání odpovídat více zaměstnání.