Přeskočit navigaci

Operátor oděvní výroby

Charakteristika

Operátor oděvní výroby vykonává řadu technicko-hospodářských činností provozního charakteru k zajištění výroby oděvů na vymezeném technologickém úseku.

Činnosti

  • Evidence množství a kvality práce ve výrobě, navrhování efektivních změn.
  • Navrhování optimálních variant řešení úkolů v běžných výrobních situacích.
  • Organizace práce v oděvní výrobě.
  • Řízení přesunů pracovních sil v návaznosti na optimalizaci výrobního procesu.
  • Řízení údržby a inovace strojového parku.
  • Zajišťování plynulého a efektivního průběhu výroby.

Nadřízené povolání

Vhodné školní vzdělání pro toto povolání

Zdravotní omezení

Nejsou definována onemocnění, která by vylučovala výkon povolání.

Přesné posouzení zdravotního stavu s následným doporučením nebo nedoporučením výkonu tohoto povolání je možné pouze po konzultaci s lékařem.

Medián hrubého měsíčního výdělku

Kód a název zaměstnání (podle CZ-ISCO Soukromý sektor Veřejný sektor
3119 - Technici v ostatních průmyslových oborech 29 533 26 233
31198 - Technici bezpečnosti práce a ochrany zdraví, racionalizace výroby, ergonomických studií 30 109 24 127

Medián představuje prostřední hodnotu ze všech zjištěných hodnot, tj. 50% zaměstnanců má vyšší výdělek než medián a 50% nižší. Pro posouzení výdělkové úrovně je medián obvykle vhodnější než průměr, protože není ovlivněn extrémními hodnotami a přímo říká, jaký výdělek má "prostřední zaměstnanec".

Údaje o měsíčním výdělku se přebírají ze statistického šetření ISPV.V rámci tohoto šetření se zjišťují měsíční výdělky pro jednotlivá zaměstnání podle klasifikace CZ-ISCO. Protože je tatoklasifikace poměrně podrobná, může jednomu povolání odpovídat více zaměstnání.

Navštívená povolání