Přeskočit navigaci

Oděvní technik střihač

Charakteristika

Oděvní technik střihač na základě technické dokumentace připravuje pro oděvní výrobu z výchozích materiálů jednotlivé díly finálního výrobku.

Činnosti

  • Analyzování technické dokumentace pro stříhání jednotlivých dílů finálního výrobku, analyzování materiálu určeného pro výstřih a materiálu pro tvarování výrobku.
  • Aplikace konstrukčních podkladů.
  • Kontrola kvality zpracovaného materiálu.
  • Kontrola technického stavu strojů, zařízení, výrobní techniky v rámci vymezeného technologického úseku a jejich obsluhování.
  • Označování zpracovaného materiálu pro další zpracování.

Nadřízené povolání

Vhodné školní vzdělání pro toto povolání

Zdravotní omezení

Toto povolání nemohou vykonávat lidé s následujícími obtížemi:
  • Záchvatovité a kolapsové stavy.

Přesné posouzení zdravotního stavu s následným doporučením nebo nedoporučením výkonu tohoto povolání je možné pouze po konzultaci s lékařem.

Medián hrubého měsíčního výdělku

Kód a název zaměstnání (podle CZ-ISCO Soukromý sektor Veřejný sektor
7532 - Modeláři oděvů, střihači a příbuzní pracovníci 18 023 00
75323 - Střihači textilu, kůží a podobných materiálů 18 406 00

Medián představuje prostřední hodnotu ze všech zjištěných hodnot, tj. 50% zaměstnanců má vyšší výdělek než medián a 50% nižší. Pro posouzení výdělkové úrovně je medián obvykle vhodnější než průměr, protože není ovlivněn extrémními hodnotami a přímo říká, jaký výdělek má "prostřední zaměstnanec".

Údaje o měsíčním výdělku se přebírají ze statistického šetření ISPV.V rámci tohoto šetření se zjišťují měsíční výdělky pro jednotlivá zaměstnání podle klasifikace CZ-ISCO. Protože je tatoklasifikace poměrně podrobná, může jednomu povolání odpovídat více zaměstnání.

Navštívená povolání