Přeskočit navigaci

Samostatný textilní technik desinatér

Charakteristika

Samostatný textilní technik desinatér rozpracovává složité výtvarné návrhy do náročných a složitých textilních vazebních konstrukcí pro textilní výrobu.

Činnosti

  • Konstrukční řešení textilních výrobků - tkanin.
  • Příprava návrhů na nové výrobky, desény, varianty podle předlohy.
  • Spolupráce na realizaci návrhů ve výrobě.
  • Technické zpracování návrhů.
  • Vedení skupiny pracovníků při přípravě nebo realizaci návrhů.
  • Zajišťování technické dokumentace.
  • Zpracování konstrukčních podkladů pro textilní výrobky.

Nadřízené povolání

Zdravotní omezení

Nejsou definována onemocnění, která by vylučovala výkon povolání.

Přesné posouzení zdravotního stavu s následným doporučením nebo nedoporučením výkonu tohoto povolání je možné pouze po konzultaci s lékařem.

Medián hrubého měsíčního výdělku

Kód a název zaměstnání (podle CZ-ISCO Soukromý sektor Veřejný sektor
2163 - Průmysloví a produktoví designéři, módní návrháři 00 22 940
21631 - Průmysloví a produktoví designéři 00 00

Medián představuje prostřední hodnotu ze všech zjištěných hodnot, tj. 50% zaměstnanců má vyšší výdělek než medián a 50% nižší. Pro posouzení výdělkové úrovně je medián obvykle vhodnější než průměr, protože není ovlivněn extrémními hodnotami a přímo říká, jaký výdělek má "prostřední zaměstnanec".

Údaje o měsíčním výdělku se přebírají ze statistického šetření ISPV.V rámci tohoto šetření se zjišťují měsíční výdělky pro jednotlivá zaměstnání podle klasifikace CZ-ISCO. Protože je tatoklasifikace poměrně podrobná, může jednomu povolání odpovídat více zaměstnání.