Přeskočit navigaci

Textilní manažer specialista

Charakteristika

Textilní manažer specialista řídí provoz a organizuje práci rozsáhlých textilních výrob na vymezeném technologickém úseku při zajišťování úkolů stanovených operativním plánem textilní výroby.

Činnosti

  • Evidence příslušné provozní dokumentace.
  • Kontrola technického stavu strojů a zařízení a využití výrobní techniky.
  • Koordinace činnosti výrobního nebo provozního úseku s navazujícími oblastmi činnosti podniku.
  • Rozhodování o systémových opatřeních při spotřebě živé práce, materiálu a technologických změnách.
  • Řízení a organizace práce Samostatných textilních techniků manažerů nižších organizačních celků.
  • Řízení výroby rozsáhlých textilních výrob podle operativních plánů.
  • Vyhodnocování plnění úkolů ve výrobě a ekonomice provozu.

Nadřízené povolání

Zdravotní omezení

Nejsou definována onemocnění, která by vylučovala výkon povolání.

Přesné posouzení zdravotního stavu s následným doporučením nebo nedoporučením výkonu tohoto povolání je možné pouze po konzultaci s lékařem.

Medián hrubého měsíčního výdělku

Kód a název zaměstnání (podle CZ-ISCO Soukromý sektor Veřejný sektor
2141 - Specialisté v oblasti průmyslového inženýrství a v příbuzných oblastech 37 563 34 775
21419 - Ostatní specialisté v oblasti průmyslového inženýrství a v příbuzných oblastech 00 00

Medián představuje prostřední hodnotu ze všech zjištěných hodnot, tj. 50% zaměstnanců má vyšší výdělek než medián a 50% nižší. Pro posouzení výdělkové úrovně je medián obvykle vhodnější než průměr, protože není ovlivněn extrémními hodnotami a přímo říká, jaký výdělek má "prostřední zaměstnanec".

Údaje o měsíčním výdělku se přebírají ze statistického šetření ISPV.V rámci tohoto šetření se zjišťují měsíční výdělky pro jednotlivá zaměstnání podle klasifikace CZ-ISCO. Protože je tatoklasifikace poměrně podrobná, může jednomu povolání odpovídat více zaměstnání.

Navštívená povolání