Přeskočit navigaci

Montér vnitřního rozvodu vody a kanalizace

Charakteristika

Montér vnitřních rozvodů vody a kanalizace provádí montáž, údržbu a opravy vnitřních rozvodů vody a kanalizace včetně přípojek a montáže zařizovacích předmětů.

Činnosti

 • Čtení a použití technických podkladů.
 • Evidování technických dat o průběhu a výsledcích práce.
 • Izolace potrubí a armatur dle platné legislativy.
 • Montáž, demontáž a opravy venkovních a vnitřních rozvodů kanalizace.
 • Montáž, demontáž a opravy venkovních a vnitřních rozvodů vody.
 • Montáž, demontáž, opravy a seřízení armatur.
 • Montáž, demontáž, opravy a seřízení technických zařízení.
 • Montáž, demontáž, opravy a seřízení zařizovacích předmětů.
 • Provádění prostupů, drážek a uchycení pro rozvodná potrubí.
 • Provádění tlakových a dilatačních zkoušek dle platné legislativy.
 • Příprava pracoviště, materiálu a nástrojů pro pracovní proces.
 • Ruční a strojní obrábění a zpracovávání materiálů pro jednotlivé druhy instalací.
 • Stanovení pracovních postupů, prostředků a metod.

Nadřízené povolání

Vhodné školní vzdělání pro toto povolání

Vhodné školní vzdělání pro toto povolání nebylo zatím definováno.

Zdravotní omezení

Nejsou definována onemocnění, která by vylučovala výkon povolání.

Přesné posouzení zdravotního stavu s následným doporučením nebo nedoporučením výkonu tohoto povolání je možné pouze po konzultaci s lékařem.

Medián hrubého měsíčního výdělku

Kód a název zaměstnání (podle CZ-ISCO Soukromý sektor Veřejný sektor
7126 - Instalatéři, potrubáři, stavební zámečníci a stavební klempíři 23 578 21 518
71263 - Instalatéři vodovodů 25 127 21 376

Medián představuje prostřední hodnotu ze všech zjištěných hodnot, tj. 50% zaměstnanců má vyšší výdělek než medián a 50% nižší. Pro posouzení výdělkové úrovně je medián obvykle vhodnější než průměr, protože není ovlivněn extrémními hodnotami a přímo říká, jaký výdělek má "prostřední zaměstnanec".

Údaje o měsíčním výdělku se přebírají ze statistického šetření ISPV.V rámci tohoto šetření se zjišťují měsíční výdělky pro jednotlivá zaměstnání podle klasifikace CZ-ISCO. Protože je tatoklasifikace poměrně podrobná, může jednomu povolání odpovídat více zaměstnání.