Přeskočit navigaci

Montér vnitřního rozvodu vody a kanalizace

Charakteristika

Montér vnitřních rozvodů vody a kanalizace provádí montáž, údržbu a opravy vnitřních rozvodů vody a kanalizace včetně přípojek a montáže zařizovacích předmětů.

Činnosti

 • Čtení a použití technických podkladů.
 • Evidování technických dat o průběhu a výsledcích práce.
 • Izolace potrubí a armatur dle platné legislativy.
 • Montáž, demontáž a opravy venkovních a vnitřních rozvodů kanalizace.
 • Montáž, demontáž a opravy venkovních a vnitřních rozvodů vody.
 • Montáž, demontáž, opravy a seřízení armatur.
 • Montáž, demontáž, opravy a seřízení technických zařízení.
 • Montáž, demontáž, opravy a seřízení zařizovacích předmětů.
 • Provádění prostupů, drážek a uchycení pro rozvodná potrubí.
 • Provádění tlakových a dilatačních zkoušek dle platné legislativy.
 • Příprava pracoviště, materiálu a nástrojů pro pracovní proces.
 • Ruční a strojní obrábění a zpracovávání materiálů pro jednotlivé druhy instalací.
 • Stanovení pracovních postupů, prostředků a metod.

Nadřízené povolání

Zdravotní omezení

Nejsou definována onemocnění, která by vylučovala výkon povolání.

Přesné posouzení zdravotního stavu s následným doporučením nebo nedoporučením výkonu tohoto povolání je možné pouze po konzultaci s lékařem.

Medián hrubého měsíčního výdělku

Kód a název zaměstnání (podle CZ-ISCO Soukromý sektor Veřejný sektor
7126 - Instalatéři, potrubáři, stavební zámečníci a stavební klempíři 23 481 20 899
71263 - Instalatéři vodovodů 24 509 20 615

Medián představuje prostřední hodnotu ze všech zjištěných hodnot, tj. 50% zaměstnanců má vyšší výdělek než medián a 50% nižší. Pro posouzení výdělkové úrovně je medián obvykle vhodnější než průměr, protože není ovlivněn extrémními hodnotami a přímo říká, jaký výdělek má "prostřední zaměstnanec".

Údaje o měsíčním výdělku se přebírají ze statistického šetření ISPV.V rámci tohoto šetření se zjišťují měsíční výdělky pro jednotlivá zaměstnání podle klasifikace CZ-ISCO. Protože je tatoklasifikace poměrně podrobná, může jednomu povolání odpovídat více zaměstnání.