Přeskočit navigaci

Stavební technik výroby stavebních hmot a výrobků

Charakteristika

Stavební technik výroby stavebních hmot a výrobků řídí a organizuje dílčí úseky výroby stavebních hmot a výrobků pro stavby.

Činnosti

  • Dodržování předpisů o nakládání s odpady, popř. jejich využití.
  • Dohled nad dodržováním BOZP a PO.
  • Dohled nad dodržováním výrobních postupů a technologické kázně.
  • Optimalizace využívání výrobních a pracovních kapacit.
  • Provádění rozpisů operativních plánů, předávání výrobních příkazů, kapacitní plánování.
  • Řízení dílčích úseků výroby stavebních hmot a výrobků podle výrobních plánů.
  • Vedení evidence spotřeby materiálů, pracovních časů, strojních časů, kapacit, produkce a výkonů, odbytu, rozpracovanosti apod.
  • Vedení provozní, výrobní dokumentace, výkazů a evidencí.
  • Zajišťování odběru vzorků pro ověřování jakosti.
  • Zajišťování plynulosti a rovnoměrnosti výroby.

Nadřízené povolání

Vhodné školní vzdělání pro toto povolání

Zdravotní omezení

Nejsou definována onemocnění, která by vylučovala výkon povolání.

Přesné posouzení zdravotního stavu s následným doporučením nebo nedoporučením výkonu tohoto povolání je možné pouze po konzultaci s lékařem.

Medián hrubého měsíčního výdělku

Correction warning: Write permissions are required on the defined temp directory for the chart image file to be created. To enable you to view the chart this has defaulted to streaming which has a high performance cost over the file based system. Please resolve your permissions issue for this warning to be removed. For more information, please see this kb: http://dotnetcharting.com/kb/article.aspx?id=10018
Kód a název zaměstnání (podle CZ-ISCO Soukromý sektor Veřejný sektor
3112 - Stavební technici 24 943 28 153
31123 - Stavební technici technologové, normovači 00 00

Medián představuje prostřední hodnotu ze všech zjištěných hodnot, tj. 50% zaměstnanců má vyšší výdělek než medián a 50% nižší. Pro posouzení výdělkové úrovně je medián obvykle vhodnější než průměr, protože není ovlivněn extrémními hodnotami a přímo říká, jaký výdělek má "prostřední zaměstnanec".

Údaje o měsíčním výdělku se přebírají ze statistického šetření ISPV.V rámci tohoto šetření se zjišťují měsíční výdělky pro jednotlivá zaměstnání podle klasifikace CZ-ISCO. Protože je tatoklasifikace poměrně podrobná, může jednomu povolání odpovídat více zaměstnání.