Přeskočit navigaci

Stavební inženýr výroby stavebních hmot a výrobků

Charakteristika

Stavební inženýr výroby stavebních hmot a výrobků řídí a organizuje výrobu stavebních hmot a výrobků pro stavby.

Činnosti

  • Dohled nad dodržováním výrobních postupů a technologické kázně.
  • Kontrola dodržování předpisů o nakládání s odpady, popř. rozhodování o jejich využití.
  • Optimalizace využívání výrobních a pracovních kapacit.
  • Řízení podřízených pracovníků v oblasti výroby, BOZP a PO.
  • Řízení výroby stavebních hmot a výrobků podle výrobních plánů.
  • Sestavování operativních plánů, vydávání výrobních příkazů, řízení kapacitního plánování.
  • Vedení evidence spotřeby materiálů, pracovních časů, strojních časů, kapacit, produkce a výkonů, odbytu, rozpracovanosti apod.
  • Vedení provozní, výrobní dokumentace, výkazů a evidencí.
  • Zajišťování odběru vzorků pro ověřování jakosti.
  • Zajišťování plynulosti a rovnoměrnosti výroby.

Nadřízené povolání

Zdravotní omezení

Nejsou definována onemocnění, která by vylučovala výkon povolání.

Přesné posouzení zdravotního stavu s následným doporučením nebo nedoporučením výkonu tohoto povolání je možné pouze po konzultaci s lékařem.

Medián hrubého měsíčního výdělku

Kód a název zaměstnání (podle CZ-ISCO Soukromý sektor Veřejný sektor
2142 - Stavební inženýři 31 106 32 740
21424 - Stavební inženýři technologové, normovači 00 00

Medián představuje prostřední hodnotu ze všech zjištěných hodnot, tj. 50% zaměstnanců má vyšší výdělek než medián a 50% nižší. Pro posouzení výdělkové úrovně je medián obvykle vhodnější než průměr, protože není ovlivněn extrémními hodnotami a přímo říká, jaký výdělek má "prostřední zaměstnanec".

Údaje o měsíčním výdělku se přebírají ze statistického šetření ISPV.V rámci tohoto šetření se zjišťují měsíční výdělky pro jednotlivá zaměstnání podle klasifikace CZ-ISCO. Protože je tatoklasifikace poměrně podrobná, může jednomu povolání odpovídat více zaměstnání.