Přeskočit navigaci

Slévárenský technik technolog

Charakteristika

Slévárenský technik technolog zpracovává dílčí technologické postupy a zajišťuje technologickou přípravu slévárenské výroby.

Činnosti

 • Kontrola dodržování technologických předpisů.
 • Provádění normotvorné činnosti.
 • Příprava podkladů pro návrhy cenových nabídek.
 • Spolupráce na analýze požadavků odběratele na zakázku.
 • Spolupráce na optimalizaci nákladovosti výroby.
 • Spolupráce při udržování systémů jakosti.
 • Vedení příslušné technické dokumentace.
 • Zpracování dílčích návrhů nových technologií, technologických postupů ve slévárenské výrobě, jejich ověření a vyhodnocení.
 • Zpracování dílčích technologických postupů a zajištění technologické přípravy slévárenské výroby.

Nadřízené povolání

Vhodné školní vzdělání pro toto povolání

Vhodné školní vzdělání pro toto povolání nebylo zatím definováno.

Zdravotní omezení

Toto povolání nemohou vykonávat lidé s následujícími obtížemi:
 • Chronická, prognosticky závažná orgánová onemocnění podle toxikologických vlastností látek.
 • Prokázaná přecitlivělost na chemické látky pracovního prostředí.

Přesné posouzení zdravotního stavu s následným doporučením nebo nedoporučením výkonu tohoto povolání je možné pouze po konzultaci s lékařem.

Medián hrubého měsíčního výdělku

Kód a název zaměstnání (podle CZ-ISCO Soukromý sektor Veřejný sektor
3117 - Důlní a hutní technici a pracovníci v příbuzných oborech 38 462 00
31173 - Důlní a hutní technici technologové, normovači a pracovníci v příbuzných oborech 39 744 00

Medián představuje prostřední hodnotu ze všech zjištěných hodnot, tj. 50% zaměstnanců má vyšší výdělek než medián a 50% nižší. Pro posouzení výdělkové úrovně je medián obvykle vhodnější než průměr, protože není ovlivněn extrémními hodnotami a přímo říká, jaký výdělek má "prostřední zaměstnanec".

Údaje o měsíčním výdělku se přebírají ze statistického šetření ISPV.V rámci tohoto šetření se zjišťují měsíční výdělky pro jednotlivá zaměstnání podle klasifikace CZ-ISCO. Protože je tatoklasifikace poměrně podrobná, může jednomu povolání odpovídat více zaměstnání.

Navštívená povolání