Přeskočit navigaci

Slévárenský technik

Charakteristika

Slévárenský technik připravuje technické dokumenty, vypracovává dílčí projektové podklady, stanovuje dílčí technologické postupy, zajišťuje technickou a technologickou způsobilost strojů a zařízení, řídí a organizuje práci, kontroluje výrobky, vytváří normy pro slévárenskou výrobu.

Činnosti

 • Dispečerské zajišťování výrob a operativní odstraňování organizačních poruch.
 • Kontrola bezpečnosti práce a hygienických předpisů.
 • Navrhování kontrolních metod a stanovování konkrétních postupů pro provádění zkoušek kvality.
 • Plánování a provádění pravidelných prohlídek svěřených technických zařízení, kontrola obsluh těchto zařízení.
 • Řízení a organizace práce na vymezeném technologickém úseku.
 • Tvorba a uplatňování norem spotřeby práce.
 • Vedení záznamů a dokumentace.
 • Vypracování technologických postupů dle zpracované technické dokumentace.
 • Vypracovávání projektových podkladů.
 • Zajišťování běžné vstupní, mezioperační a výstupní kontroly výrobků a surovin.
 • Zajišťování údržby a organizace provádění oprav svěřených zařízení.

Další informace o vhodném školním vzdělání, zdravotních a pracovních podmínkách a o měsíční mzdě se dozvíte u jednotlivých typových pozic zařazených do tohoto povolání.

Podřízená povolaní (typové pozice)

Zdravotní omezení

Nejsou definována onemocnění, která by vylučovala výkon povolání.

Přesné posouzení zdravotního stavu s následným doporučením nebo nedoporučením výkonu tohoto povolání je možné pouze po konzultaci s lékařem.

Medián hrubého měsíčního výdělku

Pro toto povolání nejsou dostupná data o měsíčním výdělku.

Navštívená povolání

Další informace o tomto povolání