Přeskočit navigaci

Samostatný slévárenský technik metalurg

Charakteristika

Samostatný slévárenský technik metalurg stanovuje metalurgické postupy a zajišťuje metalurgickou přípravu u náročnější slévárenské výroby.

Činnosti

  • Analýza požadavků odběratelů na zakázku.
  • Kontrola dodržování metalurgických předpisů.
  • Koordinace metalurgické přípravy slévárenské výroby.
  • Optimalizace nákladovosti výroby.
  • Spolupráce při vyhodnocení návrhů cenových nabídek.
  • Vedení příslušné technické dokumentace.
  • Zpracování návrhů metalurgických postupů ve slévárenské výrobě.

Nadřízené povolání

Zdravotní omezení

Nejsou definována onemocnění, která by vylučovala výkon povolání.

Přesné posouzení zdravotního stavu s následným doporučením nebo nedoporučením výkonu tohoto povolání je možné pouze po konzultaci s lékařem.

Medián hrubého měsíčního výdělku

Kód a název zaměstnání (podle CZ-ISCO Soukromý sektor Veřejný sektor
3117 - Důlní a hutní technici a pracovníci v příbuzných oborech 38 462 00
31173 - Důlní a hutní technici technologové, normovači a pracovníci v příbuzných oborech 39 744 00

Medián představuje prostřední hodnotu ze všech zjištěných hodnot, tj. 50% zaměstnanců má vyšší výdělek než medián a 50% nižší. Pro posouzení výdělkové úrovně je medián obvykle vhodnější než průměr, protože není ovlivněn extrémními hodnotami a přímo říká, jaký výdělek má "prostřední zaměstnanec".

Údaje o měsíčním výdělku se přebírají ze statistického šetření ISPV.V rámci tohoto šetření se zjišťují měsíční výdělky pro jednotlivá zaměstnání podle klasifikace CZ-ISCO. Protože je tatoklasifikace poměrně podrobná, může jednomu povolání odpovídat více zaměstnání.