Přeskočit navigaci

Samostatný slévárenský technik řízení jakosti

Charakteristika

Samostatný slévárenský technik řízení jakosti spolupracuje při vývoji systémů řízení jakosti a koordinaci činností při zavádění těchto systémů ve slévárenské výrobě.

Činnosti

  • Analýza příčin vzniku vad ve slévárenské výrobě.
  • Kontrolní činnost na úseku jakosti výrobků.
  • Koordinace procesu řízení jakosti slévárenské výroby
  • Sledování vývoje jakosti a jeho pravidelné vyhodnocování.
  • Spolupráce na vypracování a zavádění metodiky řízení jakosti.
  • Spolupráce s výrobními a technickými útvary organizace.
  • Statistických vyhodnocování jakosti slévárenské výroby.
  • Vedení příslušné dokumentace.
  • Zavádění nových zkušebních metod.

Nadřízené povolání

Zdravotní omezení

Nejsou definována onemocnění, která by vylučovala výkon povolání.

Přesné posouzení zdravotního stavu s následným doporučením nebo nedoporučením výkonu tohoto povolání je možné pouze po konzultaci s lékařem.

Medián hrubého měsíčního výdělku

Kód a název zaměstnání (podle CZ-ISCO Soukromý sektor Veřejný sektor
3117 - Důlní a hutní technici a pracovníci v příbuzných oborech 38 462 00
31175 - Důlní a hutní technici kontroly kvality, laboranti a pracovníci v příbuzných oborech 28 481 00

Medián představuje prostřední hodnotu ze všech zjištěných hodnot, tj. 50% zaměstnanců má vyšší výdělek než medián a 50% nižší. Pro posouzení výdělkové úrovně je medián obvykle vhodnější než průměr, protože není ovlivněn extrémními hodnotami a přímo říká, jaký výdělek má "prostřední zaměstnanec".

Údaje o měsíčním výdělku se přebírají ze statistického šetření ISPV.V rámci tohoto šetření se zjišťují měsíční výdělky pro jednotlivá zaměstnání podle klasifikace CZ-ISCO. Protože je tatoklasifikace poměrně podrobná, může jednomu povolání odpovídat více zaměstnání.