Přeskočit navigaci

Samostatný slévárenský technik

Charakteristika

Samostatný slévárenský technik připravuje technickou dokumentaci, kontroluje výrobu a zajišťuje systémy řízení jakosti, organizuje dělbu práce a motivování zaměstnanců, zabezpečuje technické podmínky slévárenské výroby.

Činnosti

  • Analyzování požadavků odběratelů na zakázku.
  • Kontrola dodržování technologických postupů a bezpečnostních předpisů.
  • Koordinace procesu řízení jakosti slévárenské výroby.
  • Spolupráce při optimalizaci nákladovosti výroby.
  • Stanovení výrobní technologie nebo výrobních postupů u náročnějších slévárenských výrob.
  • Vedení příslušné provozní a technické dokumentace.
  • Zpracování návrhů metalurgických postupů ve slévárenské výrobě.

Další informace o vhodném školním vzdělání, zdravotních a pracovních podmínkách a o měsíční mzdě se dozvíte u jednotlivých typových pozic zařazených do tohoto povolání.

Podřízená povolaní (typové pozice)

Zdravotní omezení

Nejsou definována onemocnění, která by vylučovala výkon povolání.

Přesné posouzení zdravotního stavu s následným doporučením nebo nedoporučením výkonu tohoto povolání je možné pouze po konzultaci s lékařem.

Medián hrubého měsíčního výdělku

Pro toto povolání nejsou dostupná data o měsíčním výdělku.