Přeskočit navigaci

Slévárenský inženýr technolog

Charakteristika

Slévárenský inženýr technolog komplexně stanovuje technologické postupy a zajišťuje technologickou přípravu slévárenské výroby.

Činnosti

  • Analýza požadavků odběratelů na zakázku.
  • Komplexní tvorba technologických postupů a zajišťování technologické přípravy slévárenské výroby.
  • Kontrola dodržování technologických postupů a bezpečnostních předpisů.
  • Příprava a vyhodnocení návrhů cenových nabídek.
  • Řízení skupiny technologů včetně normotvorné činnosti.
  • Spolupráce na optimalizaci nákladovosti výroby.
  • Vedení příslušné technické dokumentace.
  • Zpracování návrhů nových technologií, technologických postupů ve slévárenské výrobě, jejich ověřování a vyhodnocování.

Nadřízené povolání

Zdravotní omezení

Toto povolání nemohou vykonávat lidé s následujícími obtížemi:
  • Závažné duševní poruchy, těžké poruchy chování.

Přesné posouzení zdravotního stavu s následným doporučením nebo nedoporučením výkonu tohoto povolání je možné pouze po konzultaci s lékařem.

Medián hrubého měsíčního výdělku

Kód a název zaměstnání (podle CZ-ISCO Soukromý sektor Veřejný sektor
2146 - Důlní a hutní inženýři a specialisté v příbuzných oborech 42 340 00
21463 - Důlní a hutní inženýři technologové, normovači a specialisté v příbuzných oborech 44 858 00

Medián představuje prostřední hodnotu ze všech zjištěných hodnot, tj. 50% zaměstnanců má vyšší výdělek než medián a 50% nižší. Pro posouzení výdělkové úrovně je medián obvykle vhodnější než průměr, protože není ovlivněn extrémními hodnotami a přímo říká, jaký výdělek má "prostřední zaměstnanec".

Údaje o měsíčním výdělku se přebírají ze statistického šetření ISPV.V rámci tohoto šetření se zjišťují měsíční výdělky pro jednotlivá zaměstnání podle klasifikace CZ-ISCO. Protože je tatoklasifikace poměrně podrobná, může jednomu povolání odpovídat více zaměstnání.