Přeskočit navigaci

Slévárenský inženýr technik řízení jakosti

Charakteristika

Slévárenský inženýr technik řízení jakosti vyvíjí systémy řízení jakosti a koordinuje činnosti při zavádění těchto systémů ve slévárenské výrobě.

Činnosti

  • Koordinace procesu řízení jakosti, normalizace a zkušebnictví ve slévárenství.
  • Řízení úseku řízení jakosti.
  • Sledování vývoje jakosti v metalurgii a jeho vyhodnovování.
  • Spolupráce s výrobními a technickými útvary organizace.
  • Tvorba a zavádění metodiky řízení jakosti.
  • Vedení příslušné dokumentace.

Nadřízené povolání

Zdravotní omezení

Toto povolání nemohou vykonávat lidé s následujícími obtížemi:
  • Chronická, prognosticky závažná orgánová onemocnění podle toxikologických vlastností látek.
  • Prokázaná přecitlivělost na chemické látky pracovního prostředí.

Přesné posouzení zdravotního stavu s následným doporučením nebo nedoporučením výkonu tohoto povolání je možné pouze po konzultaci s lékařem.

Medián hrubého měsíčního výdělku

Kód a název zaměstnání (podle CZ-ISCO Soukromý sektor Veřejný sektor
2146 - Důlní a hutní inženýři a specialisté v příbuzných oborech 42 340 00
21465 - Důlní a hutní inženýři kontroly a řízení kvality a specialisté v příbuzných oborech 00 00

Medián představuje prostřední hodnotu ze všech zjištěných hodnot, tj. 50% zaměstnanců má vyšší výdělek než medián a 50% nižší. Pro posouzení výdělkové úrovně je medián obvykle vhodnější než průměr, protože není ovlivněn extrémními hodnotami a přímo říká, jaký výdělek má "prostřední zaměstnanec".

Údaje o měsíčním výdělku se přebírají ze statistického šetření ISPV.V rámci tohoto šetření se zjišťují měsíční výdělky pro jednotlivá zaměstnání podle klasifikace CZ-ISCO. Protože je tatoklasifikace poměrně podrobná, může jednomu povolání odpovídat více zaměstnání.