Přeskočit navigaci

Slévárenský inženýr

Charakteristika

Slévárenský inženýr řídí zpracování technické dokumentace pro slévárenskou výrobu, řídí a organizuje výrobu, koordinuje zavádění kontrolních systémů jakosti a zajišťuje vědeckou a výzkumně vývojovou činnost ve slévárenské výrobě.

Činnosti

  • Kontrola dodržování bezpečnostních a hygienických předpisů.
  • Řešení výzkumných a vývojových úkolů v oblasti slévárenské výroby.
  • Řízení a komplexní zabezpečení přípravy technologicky nejnáročnějších slévárenských výrob.
  • Řízení skupiny projektantů nebo odborných týmů.
  • Tvorba koncepce a směrů vývoje procesů ve slévárenských oborech.
  • Vedení příslušné provozní a technické dokumentace.
  • Vypracování a zavádění metodiky a organizace řízení jakosti ve slévárenství.
  • Zavádění nejnovějších vědeckých poznatků.

Další informace o vhodném školním vzdělání, zdravotních a pracovních podmínkách a o měsíční mzdě se dozvíte u jednotlivých typových pozic zařazených do tohoto povolání.

Podřízená povolaní (typové pozice)

Zdravotní omezení

Nejsou definována onemocnění, která by vylučovala výkon povolání.

Přesné posouzení zdravotního stavu s následným doporučením nebo nedoporučením výkonu tohoto povolání je možné pouze po konzultaci s lékařem.

Medián hrubého měsíčního výdělku

Pro toto povolání nejsou dostupná data o měsíčním výdělku.

Navštívená povolání

Další informace o tomto povolání