Přeskočit navigaci

Vizážistka

Charakteristika

Vizážistka provádí zkrášlování a úpravu pleti, líčení pro modeling, fotografii, film, televizi a divadlo, včetně fantazijního líčení a tvorby speciálních masek.

Činnosti

 • Aplikace kosmetických přípravků.
 • Barvení řas a obočí.
 • Kosmetická korekce vzhledových vad.
 • Lepení řas.
 • Líčení pro modeling a fotografii.
 • Odborné denní a večerní líčení.
 • Odborné posouzení typu, tvaru obličeje a účelu nalíčení.
 • Poradenské služby pro kosmetické ošetřování pleti.
 • Poradenství barevné typologie.
 • Prodej pěstících, kosmetických přípravků a dekorativní kosmetiky.
 • Testování a vyhodnocování nových přípravků.
 • Tvorba fantazijního líčení a speciálních masek např. pro film, divadlo a televizi.
 • Úprava a modeláž obočí

Nadřízené povolání

Vhodné školní vzdělání pro toto povolání

Zdravotní omezení

Toto povolání nemohou vykonávat lidé s následujícími obtížemi:
 • Prokázaná přecitlivělost na chemické látky pracovního prostředí.

Přesné posouzení zdravotního stavu s následným doporučením nebo nedoporučením výkonu tohoto povolání je možné pouze po konzultaci s lékařem.

Medián hrubého měsíčního výdělku

Kód a název zaměstnání (podle CZ-ISCO Soukromý sektor Veřejný sektor
5142 - Kosmetici a pracovníci v příbuzných oborech 17 475 18 400
51421 - Kosmetici a maskéři 00 19 812

Medián představuje prostřední hodnotu ze všech zjištěných hodnot, tj. 50% zaměstnanců má vyšší výdělek než medián a 50% nižší. Pro posouzení výdělkové úrovně je medián obvykle vhodnější než průměr, protože není ovlivněn extrémními hodnotami a přímo říká, jaký výdělek má "prostřední zaměstnanec".

Údaje o měsíčním výdělku se přebírají ze statistického šetření ISPV.V rámci tohoto šetření se zjišťují měsíční výdělky pro jednotlivá zaměstnání podle klasifikace CZ-ISCO. Protože je tatoklasifikace poměrně podrobná, může jednomu povolání odpovídat více zaměstnání.

Navštívená povolání

Další informace o tomto povolání