Přeskočit navigaci

Kosmetička

Charakteristika

Kosmetička provádí odborné ošetřování pleti a pokožky, její regeneraci, zkrášlování a úpravu, včetně fantazijního líčení a tvorby speciálních masek.

Činnosti

 • Aplikace kosmetických masáží v oblasti obličeje, krku a dekoltu - s vyloučením masáže oční bulvy přes oční víčko.
 • Aplikace kosmetických přípravků.
 • Barvení řas a obočí.
 • Depilace a epilace chloupků místní i plošná.
 • Diagnostika pleti a určení kosmetického postupu ošetření.
 • Konečná úprava líčení obličeje, krku a dekoltu.
 • Kosmetická korekce vzhledových vad.
 • Lepení řas.
 • Líčení pro modeling a fotografii.
 • Objednávání kosmetických přípravků, pracovního materiálu a pomůcek.
 • Odborné denní a večerní líčení.
 • Poradenské služby pro kosmetické ošetřování pleti.
 • Poradenství barevné typologie.
 • Použití odpovídajících kosmetických přístrojů.
 • Povrchové čištění pleti, peeling, napařování pleti, odstraňování komedonů a mílií.
 • Prodej pěstících a kosmetických přípravků.
 • Příprava a aplikace pleťových masek a zábalů.
 • Testování a vyhodnocení nových přípravků.
 • Tvorba fantazijního líčení a speciálních masek, např. pro film, divadlo a televizi.
 • Úklidové a hygienicko-sanitární činnosti dle provozního řádu.
 • Úprava obočí.

Nadřízené povolání

Vhodné školní vzdělání pro toto povolání

Zdravotní omezení

Toto povolání nemohou vykonávat lidé s následujícími obtížemi:
 • Astma bronchiale či jiná prognosticky závažná alergická onemocnění.
 • Prognosticky závažné imunodeficitní stavy.
 • Prokázaná přecitlivělost na chemické látky pracovního prostředí.

Přesné posouzení zdravotního stavu s následným doporučením nebo nedoporučením výkonu tohoto povolání je možné pouze po konzultaci s lékařem.

Medián hrubého měsíčního výdělku

Kód a název zaměstnání (podle CZ-ISCO Soukromý sektor Veřejný sektor
5142 - Kosmetici a pracovníci v příbuzných oborech 17 475 18 400
51421 - Kosmetici a maskéři 00 19 812

Medián představuje prostřední hodnotu ze všech zjištěných hodnot, tj. 50% zaměstnanců má vyšší výdělek než medián a 50% nižší. Pro posouzení výdělkové úrovně je medián obvykle vhodnější než průměr, protože není ovlivněn extrémními hodnotami a přímo říká, jaký výdělek má "prostřední zaměstnanec".

Údaje o měsíčním výdělku se přebírají ze statistického šetření ISPV.V rámci tohoto šetření se zjišťují měsíční výdělky pro jednotlivá zaměstnání podle klasifikace CZ-ISCO. Protože je tatoklasifikace poměrně podrobná, může jednomu povolání odpovídat více zaměstnání.

Navštívená povolání

Další informace o tomto povolání