Přeskočit navigaci

Detektiv koncipient

Charakteristika

Detektiv koncipient spolupracuje při pátrání po osobách a věcech a při odhalování skutečností svědčících o právním zájmu klienta. Shromažďuje informace o důkazech a spolupracuje při zajišťování ochrany majetku a osob.

Činnosti

  • Organizace režimových opatření v živnostenských provozovnách, prostorách a objektech.
  • Spolupráce na vedení evidence o případech a zpracování závěrečných zpráv včetně fotodokumentace apod.
  • Spolupráce na zajišťování informace o důkazech, svědectví, stop aj. indicií.
  • Spolupráce na zpracování a přípravě dokumentace pro řízení před úřady a soudy.
  • Spolupráce při osobní ochraně osob a při dohledu.
  • Spolupráce při pátrání po osobách a věcech s využitím kriminalistických metod a techniky.
  • Spolupráce při prošetřování souvislostí a událostí spojených se vznikem škod, odhalování skutečností svědčících o právním zájmu klienta.
  • Zajišťování režimové ochrany majetku a osob.

Nadřízené povolání

Vhodné školní vzdělání pro toto povolání

Zdravotní omezení

Nejsou definována onemocnění, která by vylučovala výkon povolání.

Přesné posouzení zdravotního stavu s následným doporučením nebo nedoporučením výkonu tohoto povolání je možné pouze po konzultaci s lékařem.

Medián hrubého měsíčního výdělku

Correction warning: Write permissions are required on the defined temp directory for the chart image file to be created. To enable you to view the chart this has defaulted to streaming which has a high performance cost over the file based system. Please resolve your permissions issue for this warning to be removed. For more information, please see this kb: http://dotnetcharting.com/kb/article.aspx?id=10018
Kód a název zaměstnání (podle CZ-ISCO Soukromý sektor Veřejný sektor
3411 - Odborní pracovníci v právní oblasti, bezpečnosti a v příbuzných oborech 25 181 27 740
34113 - Odborní bezpečnostní pracovníci 00 00

Medián představuje prostřední hodnotu ze všech zjištěných hodnot, tj. 50% zaměstnanců má vyšší výdělek než medián a 50% nižší. Pro posouzení výdělkové úrovně je medián obvykle vhodnější než průměr, protože není ovlivněn extrémními hodnotami a přímo říká, jaký výdělek má "prostřední zaměstnanec".

Údaje o měsíčním výdělku se přebírají ze statistického šetření ISPV.V rámci tohoto šetření se zjišťují měsíční výdělky pro jednotlivá zaměstnání podle klasifikace CZ-ISCO. Protože je tatoklasifikace poměrně podrobná, může jednomu povolání odpovídat více zaměstnání.

Navštívená povolání

Další informace o tomto povolání