Přeskočit navigaci

Vedoucí detektiv

Charakteristika

Vedoucí detektiv koncepčně řeší, řídí a organizuje poskytování služeb spojených s hledáním majetku a osob, zjišťováním skutečností, které mohou sloužit jako důkazní prostředky v řízení před soudem nebo správním orgánem.

Činnosti

 • Organizace, řízení a kontrola výkonu činnosti k zajišťování režimové a detektivní ochrany a dohledu při ochraně majetku a osob především v živnostenských provozovnách.
 • Organizace, řízení a kontrola výkonu činnosti při zajišťování informací o důkazech, svědectví, stop aj. indicií.
 • Organizace, řízení a kontrola výkonu pátrání po osobách a věcech s využitím kriminalistických metod a techniky, jakož i metod a prostředků soukromé detektivní činnosti.
 • Organizace, řízení a kontrola výkonu prošetřování souvislostí a událostí spojených se vznikem škod a odhalování skutečností svědčících o právním zájmu klienta.
 • Sběr dat a jejich vyhodnocování pro subjekty, které prokazují právní zájem.
 • Vedení evidence o případech a zpracování závěrečných zpráv včetně fotodokumentace apod.
 • Vyhledávání protiprávních jednání ohrožujících obchodní tajemství.
 • Zajišťování spolupráce s veřejnými a soukromými subjekty.
 • Získávání informací týkajících se fyzických nebo právnických osob nebo jejich majetkových poměrů.
 • Získávání informací v souvislosti s vymáháním pohledávek.
 • Zpracování dokumentace pro vymáhání pohledávek, vedení úředních jednání a soudních sporů.

Nadřízené povolání

Zdravotní omezení

Nejsou definována onemocnění, která by vylučovala výkon povolání.

Přesné posouzení zdravotního stavu s následným doporučením nebo nedoporučením výkonu tohoto povolání je možné pouze po konzultaci s lékařem.

Medián hrubého měsíčního výdělku

Kód a název zaměstnání (podle CZ-ISCO Soukromý sektor Veřejný sektor
3411 - Odborní pracovníci v právní oblasti, bezpečnosti a v příbuzných oborech 25 181 27 740
34113 - Odborní bezpečnostní pracovníci 00 00

Medián představuje prostřední hodnotu ze všech zjištěných hodnot, tj. 50% zaměstnanců má vyšší výdělek než medián a 50% nižší. Pro posouzení výdělkové úrovně je medián obvykle vhodnější než průměr, protože není ovlivněn extrémními hodnotami a přímo říká, jaký výdělek má "prostřední zaměstnanec".

Údaje o měsíčním výdělku se přebírají ze statistického šetření ISPV.V rámci tohoto šetření se zjišťují měsíční výdělky pro jednotlivá zaměstnání podle klasifikace CZ-ISCO. Protože je tatoklasifikace poměrně podrobná, může jednomu povolání odpovídat více zaměstnání.

Navštívená povolání

Další informace o tomto povolání