Přeskočit navigaci

Specialista bezpečnostního a krizového řízení

Charakteristika

Specialista bezpečnostního a krizového řízení formuluje bezpečnostní politiku organizace ve vztahu k jejím hodnotám, bezpečnostní politiku organizace řídí a dohlíží na její realizaci.

Činnosti

  • Formulování bezpečnostní politiky organizace.
  • Klasifikování aktiv společnosti z hlediska potřeb jejich ochrany (majetek, osoby, informace).
  • Navrhování a zavedení monitorovacích a dohledových služeb a správa bezpečnostních technologií (poplachové, přístupové, kamerové a ostatní systémy).
  • Organizace transportu aktiv mezi objekty společnosti a/nebo do objektů jiné společnosti.
  • Posouzení a řízení fyzické ostrahy, režimových a administrativních bezpečnostních opatření.
  • Provádění managementu rizik tj. jejich analýzu, hodnocení a vyhodnocení.
  • Provádění pravidelných odborných školení pro zaměstnance a dodavatele.
  • Vyhotovení bezpečnostních posouzení.
  • Zavedení a řízení protipožárních technologií.
  • Zavedení a řízení prvků bezpečnostní politiky v rámci fyzické bezpečnosti, bezpečnosti lidských zdrojů a informací.

Nadřízené povolání

Zdravotní omezení

Nejsou definována onemocnění, která by vylučovala výkon povolání.

Přesné posouzení zdravotního stavu s následným doporučením nebo nedoporučením výkonu tohoto povolání je možné pouze po konzultaci s lékařem.

Medián hrubého měsíčního výdělku

Kód a název zaměstnání (podle CZ-ISCO Soukromý sektor Veřejný sektor
2141 - Specialisté v oblasti průmyslového inženýrství a v příbuzných oblastech 37 563 34 775
21416 - Specialisté v oblasti bezpečnostních systémů a ochrany údajů 00 35 918

Medián představuje prostřední hodnotu ze všech zjištěných hodnot, tj. 50% zaměstnanců má vyšší výdělek než medián a 50% nižší. Pro posouzení výdělkové úrovně je medián obvykle vhodnější než průměr, protože není ovlivněn extrémními hodnotami a přímo říká, jaký výdělek má "prostřední zaměstnanec".

Údaje o měsíčním výdělku se přebírají ze statistického šetření ISPV.V rámci tohoto šetření se zjišťují měsíční výdělky pro jednotlivá zaměstnání podle klasifikace CZ-ISCO. Protože je tatoklasifikace poměrně podrobná, může jednomu povolání odpovídat více zaměstnání.