Přeskočit navigaci

Záchranář báňské záchranné služby

Charakteristika

Záchranář báňské záchranné služby řídí a provádí práce vedoucí k záchraně lidských životů a majetku v podzemí dolu a na povrchu.

Činnosti

  • Poskytnutí první pomoci.
  • Řízení prací vedoucích k záchraně lidských životů a majetku při závažných provozních nehodách (haváriích).
  • Spolupráce při havarijní prevenci a zajišťování bezpečnosti a ochrany zdraví při práci a bezpečnosti provozu.
  • Vedení příslušných záznamů a dokumentace.
  • Vykonávání činností v nedýchatelném prostředí a další speciální a rizikové práce.
  • Vykonávání odborných a speciálních prací ve výšce a nad volnou hloubkou.
  • Zajišťování úkolů vyplývajících ze zákona o integrovaném záchranném systému.
  • Zdolávání havárií, odstraňování následků havárií.

Další informace o vhodném školním vzdělání, zdravotních a pracovních podmínkách a o měsíční mzdě se dozvíte u jednotlivých typových pozic zařazených do tohoto povolání.

Podřízená povolaní (typové pozice)

Zdravotní omezení

Nejsou definována onemocnění, která by vylučovala výkon povolání.

Přesné posouzení zdravotního stavu s následným doporučením nebo nedoporučením výkonu tohoto povolání je možné pouze po konzultaci s lékařem.

Medián hrubého měsíčního výdělku

Pro toto povolání nejsou dostupná data o měsíčním výdělku.