Přeskočit navigaci

Obsluha těžebního zařízení na plovoucím stroji

Charakteristika

Obsluha těžebního zařízení na plovoucím stroji strojní zařízení při těžbě užitkového nerostu z vody a při čištění říčních koryt.

Činnosti

  • Běžná údržba strojního zařízení.
  • Evidování technických dat o průběhu a výsledcích práce.
  • Kontrola technického stavu stroje a zařízení před zahájením provozu.
  • Kontrola údajů přístrojů a signalizačních zařízení v průběhu provozu.
  • Řízení a obsluha plavidla.
  • Řízení a obsluha strojního zařízení.

Nadřízené povolání

Vhodné školní vzdělání pro toto povolání

Zdravotní omezení

Toto povolání nemohou vykonávat lidé s následujícími obtížemi:
  • Záchvatovité a kolapsové stavy.

Přesné posouzení zdravotního stavu s následným doporučením nebo nedoporučením výkonu tohoto povolání je možné pouze po konzultaci s lékařem.

Medián hrubého měsíčního výdělku

Kód a název zaměstnání (podle CZ-ISCO Soukromý sektor Veřejný sektor
81118 - Strojníci báňských zařízení 00 00

Medián představuje prostřední hodnotu ze všech zjištěných hodnot, tj. 50% zaměstnanců má vyšší výdělek než medián a 50% nižší. Pro posouzení výdělkové úrovně je medián obvykle vhodnější než průměr, protože není ovlivněn extrémními hodnotami a přímo říká, jaký výdělek má "prostřední zaměstnanec".

Údaje o měsíčním výdělku se přebírají ze statistického šetření ISPV.V rámci tohoto šetření se zjišťují měsíční výdělky pro jednotlivá zaměstnání podle klasifikace CZ-ISCO. Protože je tatoklasifikace poměrně podrobná, může jednomu povolání odpovídat více zaměstnání.