Přeskočit navigaci

Interiérový poradce

Charakteristika

Interiérový poradce navrhuje řešení interiéru především z typových nábytkových systémů a interiérových doplňků.

Činnosti

  • Funkční a výtvarný návrh interiérového řešení.
  • Návrh barevného a materiálového řešení.
  • Návrh jednoduchých atypických nábytkových prvků včetně konstrukčního řešení.
  • Tvorba jednoduchých dispozičních návrhů včetně případného zaměření.
  • Výběr a soupis zařizovacích předmětů.
  • Zpracování specifikace prvků pro jednotlivé dodavatele.

Vhodné školní vzdělání pro toto povolání

Zdravotní omezení

Nejsou definována onemocnění, která by vylučovala výkon povolání.

Přesné posouzení zdravotního stavu s následným doporučením nebo nedoporučením výkonu tohoto povolání je možné pouze po konzultaci s lékařem.

Medián hrubého měsíčního výdělku

Pro toto povolání nejsou dostupná data o měsíčním výdělku.

Navštívená povolání

Další informace o tomto povolání