Přeskočit navigaci

Designér nábytku

Charakteristika

Designér nábytku navrhuje nábytkový solitér nebo nábytkový soubor.

Činnosti

  • Aplikování marketingových strategií.
  • Definování a sledování vývojových trendů.
  • Definování stávajících a inovativních technologických principů výroby.
  • Návrh interiérových a exteriérových nábytkových prvků a souborů.
  • Navrhování bytových i nebytových interiérů.
  • Navrhování konstrukčních principů nábytkových prvků a souborů.
  • Navrhování výtvarných detailů pro nábytek.
  • Vytváření výtvarných a koncepčních studií nábytkových prvků a souborů.
  • Zpracování dokumentace pro výrobu prototypu.

Zdravotní omezení

Nejsou definována onemocnění, která by vylučovala výkon povolání.

Přesné posouzení zdravotního stavu s následným doporučením nebo nedoporučením výkonu tohoto povolání je možné pouze po konzultaci s lékařem.

Medián hrubého měsíčního výdělku

Kód a název zaměstnání (podle CZ-ISCO Soukromý sektor Veřejný sektor
2163 - Průmysloví a produktoví designéři, módní návrháři 00 22 940
21631 - Průmysloví a produktoví designéři 00 00

Medián představuje prostřední hodnotu ze všech zjištěných hodnot, tj. 50% zaměstnanců má vyšší výdělek než medián a 50% nižší. Pro posouzení výdělkové úrovně je medián obvykle vhodnější než průměr, protože není ovlivněn extrémními hodnotami a přímo říká, jaký výdělek má "prostřední zaměstnanec".

Údaje o měsíčním výdělku se přebírají ze statistického šetření ISPV.V rámci tohoto šetření se zjišťují měsíční výdělky pro jednotlivá zaměstnání podle klasifikace CZ-ISCO. Protože je tatoklasifikace poměrně podrobná, může jednomu povolání odpovídat více zaměstnání.

Navštívená povolání

Další informace o tomto povolání