Přeskočit navigaci

Samostatný rybářský technik

Charakteristika

Samostatný rybářský technik organizuje a řídí práce při zajišťování chovu ryb a vodní drůbeže.

Činnosti

 • Navrhování a realizace melioračních opatření.
 • Návrhy a realizace zoohygienických opatření.
 • Organizování chovu vodní drůbeže.
 • Organizování zpracování ryb, včetně zajištění zásad hygieny a potravní bezpečnosti.
 • Sestavování obsádkových plánů.
 • Sledování a vyhodnocování jakosti vod a návrh opatření k optimalizaci její kvality.
 • Vedení příslušné dokumentace.
 • Vedení vodohospodářské agendy, účast při vodoprávních jednáních.
 • Vyhodnocení stavu obsádek ryb.
 • Zajišťování obchodní činnosti.
 • Zajišťování reprodukce ryb a vodní drůbeže.

Zdravotní omezení

Nejsou definována onemocnění, která by vylučovala výkon povolání.

Přesné posouzení zdravotního stavu s následným doporučením nebo nedoporučením výkonu tohoto povolání je možné pouze po konzultaci s lékařem.

Medián hrubého měsíčního výdělku

Kód a název zaměstnání (podle CZ-ISCO Soukromý sektor Veřejný sektor
3142 - Technici v oblasti zemědělství, rybářství a vodohospodářství (kromě úpravy a rozvodu vody) 25 779 25 035
31424 - Technici v oblasti rybářství 00 00

Medián představuje prostřední hodnotu ze všech zjištěných hodnot, tj. 50% zaměstnanců má vyšší výdělek než medián a 50% nižší. Pro posouzení výdělkové úrovně je medián obvykle vhodnější než průměr, protože není ovlivněn extrémními hodnotami a přímo říká, jaký výdělek má "prostřední zaměstnanec".

Údaje o měsíčním výdělku se přebírají ze statistického šetření ISPV.V rámci tohoto šetření se zjišťují měsíční výdělky pro jednotlivá zaměstnání podle klasifikace CZ-ISCO. Protože je tatoklasifikace poměrně podrobná, může jednomu povolání odpovídat více zaměstnání.

Navštívená povolání