Přeskočit navigaci

Samostatný rybářský technik

Charakteristika

Samostatný rybářský technik organizuje a řídí práce při zajišťování chovu ryb a vodní drůbeže.

Činnosti

 • Navrhování a realizace melioračních opatření.
 • Návrhy a realizace zoohygienických opatření.
 • Organizování chovu vodní drůbeže.
 • Organizování zpracování ryb, včetně zajištění zásad hygieny a potravní bezpečnosti.
 • Sestavování obsádkových plánů.
 • Sledování a vyhodnocování jakosti vod a návrh opatření k optimalizaci její kvality.
 • Vedení příslušné dokumentace.
 • Vedení vodohospodářské agendy, účast při vodoprávních jednáních.
 • Vyhodnocení stavu obsádek ryb.
 • Zajišťování obchodní činnosti.
 • Zajišťování reprodukce ryb a vodní drůbeže.

Zdravotní omezení

Nejsou definována onemocnění, která by vylučovala výkon povolání.

Přesné posouzení zdravotního stavu s následným doporučením nebo nedoporučením výkonu tohoto povolání je možné pouze po konzultaci s lékařem.

Medián hrubého měsíčního výdělku

Correction warning: Write permissions are required on the defined temp directory for the chart image file to be created. To enable you to view the chart this has defaulted to streaming which has a high performance cost over the file based system. Please resolve your permissions issue for this warning to be removed. For more information, please see this kb: http://dotnetcharting.com/kb/article.aspx?id=10018
Kód a název zaměstnání (podle CZ-ISCO Soukromý sektor Veřejný sektor
3142 - Technici v oblasti zemědělství, rybářství a vodohospodářství (kromě úpravy a rozvodu vody) 25 779 25 035
31424 - Technici v oblasti rybářství 00 00

Medián představuje prostřední hodnotu ze všech zjištěných hodnot, tj. 50% zaměstnanců má vyšší výdělek než medián a 50% nižší. Pro posouzení výdělkové úrovně je medián obvykle vhodnější než průměr, protože není ovlivněn extrémními hodnotami a přímo říká, jaký výdělek má "prostřední zaměstnanec".

Údaje o měsíčním výdělku se přebírají ze statistického šetření ISPV.V rámci tohoto šetření se zjišťují měsíční výdělky pro jednotlivá zaměstnání podle klasifikace CZ-ISCO. Protože je tatoklasifikace poměrně podrobná, může jednomu povolání odpovídat více zaměstnání.

Navštívená povolání