Přeskočit navigaci

Samostatný vinohradník a vinař

Charakteristika

Samostatný vinohradník a vinař koordinuje proces pěstování révy vinné a výroby vína.

Činnosti

 • Diagnostika a kontrola výskytu chorob a škůdců a zajištění aktivních ochranných opatření.
 • Konzultační a poradenská činnost.
 • Organizace a řízení rozmnožování révy vinné.
 • Organizace prací ve vinici v době vegetačního klidu a během vegetace.
 • Prezentace vín zákazníkům v českém i cizím jazyce.
 • Rozhodovaní o použitých technologiích pro výrobu vína.
 • Rozhodování o termínech sklizně, řízení sklizně hroznů.
 • Řízení a organizace práce.
 • Řízení celého procesu technologie výroby vína až po finalizaci produktů.
 • Řízení všech technologických opatření při výsadbě vinic.
 • Řízení zpracování hroznů.
 • Senzorické posuzování vín.
 • Sledování a uplatňování právních předpisů v oblasti vinohradnictví a vinařství.
 • Tvorba marketingové strategie podniku.
 • Vedení ekonomiky provozu.
 • Výběr a zajištění množitelského materiálu pro výsadbu vinic.
 • Získávání nových poznatků v oboru a jejich zavádění do praxe.

Zdravotní omezení

Nejsou definována onemocnění, která by vylučovala výkon povolání.

Přesné posouzení zdravotního stavu s následným doporučením nebo nedoporučením výkonu tohoto povolání je možné pouze po konzultaci s lékařem.

Medián hrubého měsíčního výdělku

Kód a název zaměstnání (podle CZ-ISCO Soukromý sektor Veřejný sektor
3142 - Technici v oblasti zemědělství, rybářství a vodohospodářství (kromě úpravy a rozvodu vody) 25 779 25 035
31423 - Zahradní technici 00 00

Medián představuje prostřední hodnotu ze všech zjištěných hodnot, tj. 50% zaměstnanců má vyšší výdělek než medián a 50% nižší. Pro posouzení výdělkové úrovně je medián obvykle vhodnější než průměr, protože není ovlivněn extrémními hodnotami a přímo říká, jaký výdělek má "prostřední zaměstnanec".

Údaje o měsíčním výdělku se přebírají ze statistického šetření ISPV.V rámci tohoto šetření se zjišťují měsíční výdělky pro jednotlivá zaměstnání podle klasifikace CZ-ISCO. Protože je tatoklasifikace poměrně podrobná, může jednomu povolání odpovídat více zaměstnání.