Přeskočit navigaci

Samostatný vinohradník a vinař

Charakteristika

Samostatný vinohradník a vinař koordinuje proces pěstování révy vinné a výroby vína.

Činnosti

 • Diagnostika a kontrola výskytu chorob a škůdců a zajištění aktivních ochranných opatření.
 • Konzultační a poradenská činnost.
 • Organizace a řízení rozmnožování révy vinné.
 • Organizace prací ve vinici v době vegetačního klidu a během vegetace.
 • Prezentace vín zákazníkům v českém i cizím jazyce.
 • Rozhodovaní o použitých technologiích pro výrobu vína.
 • Rozhodování o termínech sklizně, řízení sklizně hroznů.
 • Řízení a organizace práce.
 • Řízení celého procesu technologie výroby vína až po finalizaci produktů.
 • Řízení všech technologických opatření při výsadbě vinic.
 • Řízení zpracování hroznů.
 • Senzorické posuzování vín.
 • Sledování a uplatňování právních předpisů v oblasti vinohradnictví a vinařství.
 • Tvorba marketingové strategie podniku.
 • Vedení ekonomiky provozu.
 • Výběr a zajištění množitelského materiálu pro výsadbu vinic.
 • Získávání nových poznatků v oboru a jejich zavádění do praxe.

Zdravotní omezení

Nejsou definována onemocnění, která by vylučovala výkon povolání.

Přesné posouzení zdravotního stavu s následným doporučením nebo nedoporučením výkonu tohoto povolání je možné pouze po konzultaci s lékařem.

Medián hrubého měsíčního výdělku

Correction warning: Write permissions are required on the defined temp directory for the chart image file to be created. To enable you to view the chart this has defaulted to streaming which has a high performance cost over the file based system. Please resolve your permissions issue for this warning to be removed. For more information, please see this kb: http://dotnetcharting.com/kb/article.aspx?id=10018
Kód a název zaměstnání (podle CZ-ISCO Soukromý sektor Veřejný sektor
3142 - Technici v oblasti zemědělství, rybářství a vodohospodářství (kromě úpravy a rozvodu vody) 25 779 25 035
31423 - Zahradní technici 00 00

Medián představuje prostřední hodnotu ze všech zjištěných hodnot, tj. 50% zaměstnanců má vyšší výdělek než medián a 50% nižší. Pro posouzení výdělkové úrovně je medián obvykle vhodnější než průměr, protože není ovlivněn extrémními hodnotami a přímo říká, jaký výdělek má "prostřední zaměstnanec".

Údaje o měsíčním výdělku se přebírají ze statistického šetření ISPV.V rámci tohoto šetření se zjišťují měsíční výdělky pro jednotlivá zaměstnání podle klasifikace CZ-ISCO. Protože je tatoklasifikace poměrně podrobná, může jednomu povolání odpovídat více zaměstnání.