Přeskočit navigaci

Specialista vinohradník a vinař

Charakteristika

Specialista vinohradník a vinař řídí, organizuje a stanovuje koncepční záměry a koordinuje proces pěstování révy vinné a výroby vína.

Činnosti

 • Komplexní organizace a řízení rozmnožování révy vinné.
 • Konzultační a poradenská činnost.
 • Metodické vedení prací v podniku.
 • Monitorování a zavádění moderních a inovačních postupů produkce.
 • Prezentace firmy.
 • Prezentace vín zákazníkům v českém i cizím jazyce.
 • Prodej vína.
 • Provádění analýz produkce hroznů a vína.
 • Řízení ekonomiky provozu.
 • Řízení odbytu produkce.
 • Senzorické posuzování vín.
 • Sledování a uplatňování právních předpisů v oblasti vinohradnictví a vinařství.
 • Tvorba a zajištění marketingové strategie společnosti.
 • Zpracovávání investičních záměrů podniku.
 • Zpracovávání plánu produkce hroznů a vína.

Zdravotní omezení

Nejsou definována onemocnění, která by vylučovala výkon povolání.

Přesné posouzení zdravotního stavu s následným doporučením nebo nedoporučením výkonu tohoto povolání je možné pouze po konzultaci s lékařem.

Medián hrubého měsíčního výdělku

Kód a název zaměstnání (podle CZ-ISCO Soukromý sektor Veřejný sektor
2132 - Specialisté v oblasti zemědělství, lesnictví, rybářství a vodního hospodářství 31 604 30 723
21323 - Specialisté v oblasti zahradnictví 00 00

Medián představuje prostřední hodnotu ze všech zjištěných hodnot, tj. 50% zaměstnanců má vyšší výdělek než medián a 50% nižší. Pro posouzení výdělkové úrovně je medián obvykle vhodnější než průměr, protože není ovlivněn extrémními hodnotami a přímo říká, jaký výdělek má "prostřední zaměstnanec".

Údaje o měsíčním výdělku se přebírají ze statistického šetření ISPV.V rámci tohoto šetření se zjišťují měsíční výdělky pro jednotlivá zaměstnání podle klasifikace CZ-ISCO. Protože je tatoklasifikace poměrně podrobná, může jednomu povolání odpovídat více zaměstnání.