Přeskočit navigaci

Zahradnický specialista

Charakteristika

Zahradnický specialista řídí a organizuje květinářské, ovocnické, zelinářské a školkařské práce v rozsáhlé zahradnické firmě, stanovuje koncepční záměry v této oblasti.

Činnosti

 • Komplexní zajišťování, organizace a řízení zahradnické činnosti.
 • Konzultační a poradenská činnost.
 • Organizace a řízení realizace sadovnických a krajinářských úprav.
 • Organizace a řízení údržby sadovnických a krajinářských úprav.
 • Provádění specializovaných poradenských, metodických a odborných prací.
 • Řízení procesu produkce okrasných dřevin.
 • Stanovování investiční a provozní náročnosti zahradnické produkce.
 • Vedení příslušné evidence.
 • Zavádění a využívání moderních postupů a nových technologií v zahradnické produkci.
 • Zpracování metodických postupů a koncepcí v oblasti sadovnických a krajinářských úprav.
 • Zpracování odborných posudků a oceňování dřevin.
 • Zpracovávání plánů zahradnické produkce a struktury.

Další informace o vhodném školním vzdělání, zdravotních a pracovních podmínkách a o měsíční mzdě se dozvíte u jednotlivých typových pozic zařazených do tohoto povolání.

Podřízená povolaní (typové pozice)

Zdravotní omezení

Nejsou definována onemocnění, která by vylučovala výkon povolání.

Přesné posouzení zdravotního stavu s následným doporučením nebo nedoporučením výkonu tohoto povolání je možné pouze po konzultaci s lékařem.

Medián hrubého měsíčního výdělku

Pro toto povolání nejsou dostupná data o měsíčním výdělku.

Navštívená povolání

Další informace o tomto povolání