Přeskočit navigaci

Zemědělský specialista mechanizátor

Charakteristika

Zemědělský specialista mechanizátor zajišťuje koncepční a operativní řízení provozu, jakosti a spolehlivosti techniky pro zemědělskou a lesní výrobu, údržbu a ochranu krajiny.

Činnosti

  • Aplikace podnikových systémů řízení jakosti.
  • Komplexní zajišťování, organizace a řízení provozu strojů v zemědělské a lesní výrobě a při údržbě a ochraně krajiny.
  • Kontrola a řízení jakosti výrobních procesů podle požadavků správné výrobní praxe.
  • Koordinace využití souprav a strojních linek s ohledem na ekonomiku provozu.
  • Projektování, kompletace a modernizace strojních linek a souprav.
  • Řešení logistických problémů podniku.
  • Řízení obnovy parku strojů a ekonomické efektivnosti strojních investic.
  • Zajištění informačních toků v oblasti mechanizace.
  • Zajištění spolehlivosti výrobních zařízení, provozuschopnosti a modernizace strojů a zařízení, včetně údržby a obnovy.
  • Zajištění využívání všech druhů energie, včetně z obnovitelných zdrojů.

Nadřízené povolání

Vhodné školní vzdělání pro toto povolání

Vhodné školní vzdělání pro toto povolání nebylo zatím definováno.

Zdravotní omezení

Nejsou definována onemocnění, která by vylučovala výkon povolání.

Přesné posouzení zdravotního stavu s následným doporučením nebo nedoporučením výkonu tohoto povolání je možné pouze po konzultaci s lékařem.

Medián hrubého měsíčního výdělku

Correction warning: Write permissions are required on the defined temp directory for the chart image file to be created. To enable you to view the chart this has defaulted to streaming which has a high performance cost over the file based system. Please resolve your permissions issue for this warning to be removed. For more information, please see this kb: http://dotnetcharting.com/kb/article.aspx?id=10018
Kód a název zaměstnání (podle CZ-ISCO Soukromý sektor Veřejný sektor
2132 - Specialisté v oblasti zemědělství, lesnictví, rybářství a vodního hospodářství 31 604 30 723
21329 - Ostatní specialisté v oblasti zemědělství 00 00
21446 - Strojní inženýři přístrojů, strojů a zařízení 44 207 00

Medián představuje prostřední hodnotu ze všech zjištěných hodnot, tj. 50% zaměstnanců má vyšší výdělek než medián a 50% nižší. Pro posouzení výdělkové úrovně je medián obvykle vhodnější než průměr, protože není ovlivněn extrémními hodnotami a přímo říká, jaký výdělek má "prostřední zaměstnanec".

Údaje o měsíčním výdělku se přebírají ze statistického šetření ISPV.V rámci tohoto šetření se zjišťují měsíční výdělky pro jednotlivá zaměstnání podle klasifikace CZ-ISCO. Protože je tatoklasifikace poměrně podrobná, může jednomu povolání odpovídat více zaměstnání.