Přeskočit navigaci

Letecký mechanik pro letadlové agregáty

Charakteristika

Letecký mechanik pro letadlové agregáty zajišťuje opravy všech druhů letadlových agregátů kromě elektrovybavení a rádiovybavení. Odstraňuje závady letadlových agregátů letadel včetně seřizování a provádění funkčních zkoušek.

Činnosti

  • Demontáž, opravy a montáž letadlových agregátů.
  • Evidence technických dat o průběhu a výsledcích provedené práce.
  • Odstraňování závad a poškození letadlových agregátů letadel včetně seřizování a provádění funkčních zkoušek.
  • Provádění diagnostiky letadlových agregátů.
  • Provádění oprav obnovujících celkový resurs letadel.
  • Provádění složitých výměn agregátů jednotlivých systémů.
  • Zajišťování technického provozu a oprav všech druhů letadlových agregátů kromě elektrovybavení a rádiovybavení.

Nadřízené povolání

Vhodné školní vzdělání pro toto povolání

Vhodné školní vzdělání pro toto povolání nebylo zatím definováno.

Zdravotní omezení

Toto povolání nemohou vykonávat lidé s následujícími obtížemi:
  • Záchvatovité a kolapsové stavy.

Přesné posouzení zdravotního stavu s následným doporučením nebo nedoporučením výkonu tohoto povolání je možné pouze po konzultaci s lékařem.

Medián hrubého měsíčního výdělku

Kód a název zaměstnání (podle CZ-ISCO Soukromý sektor Veřejný sektor
7232 - Mechanici a opraváři leteckých motorů a zařízení 33 013 00
72320 - Mechanici a opraváři leteckých motorů a zařízení 00 00

Medián představuje prostřední hodnotu ze všech zjištěných hodnot, tj. 50% zaměstnanců má vyšší výdělek než medián a 50% nižší. Pro posouzení výdělkové úrovně je medián obvykle vhodnější než průměr, protože není ovlivněn extrémními hodnotami a přímo říká, jaký výdělek má "prostřední zaměstnanec".

Údaje o měsíčním výdělku se přebírají ze statistického šetření ISPV.V rámci tohoto šetření se zjišťují měsíční výdělky pro jednotlivá zaměstnání podle klasifikace CZ-ISCO. Protože je tatoklasifikace poměrně podrobná, může jednomu povolání odpovídat více zaměstnání.